Đảng bộ Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin học tập quán triệt Nghị quyết TW 7 Khoá XII

Nhằm triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Chương trình hành động số 17-CTr/ĐU, ngày 10/8/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ.

 

Ngày 25/8/2018 Đảng ủy Công ty TNHH NMTB Hyundai-Vinashin đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ và các cán bộ chủ chốt của Công đoàn và Đoàn thanh niên.

Về dự và trực tiếp triển khai các nghị quyết có đồng chí Đoàn Hương, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa, đồng chí Nguyễn Bình Lợi, Thị ủy viên, Phó ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt các nghị quyết của Hội nghị TW 7 khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW về “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị quyết số 28-NQ/TW về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt đã tham gia hội nghị với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu tối đa các nội dung đã được quán triệt.

 

Tin và ảnh: Nguyễn Thái Vũ

Hyundai-Vinashin

Go to top