Đảng bộ SBIC tổ chức Hội nghị học tập NQ XIII của Đảng

Đảng bộ SBIC tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tich Hội đồng thành viên Tổng công ty dự và chủ trì Hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 07 -KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối DNTW; Kế hoạch số 254 -KH/ĐU ngày 28/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 14/5/2021, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng với hình thức trực tuyến tại 16 điểm cầu các khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, với sự tham dự của hơn 600 cán bộ chủ chốt, đảng viên của 30 TCCSĐ trực thuộc.

Đ/c Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐTV  TCT  phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tich Hội đồng thành viên Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc  nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; Trong quá trình nghiên cứu học tập Nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng; Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; gắn học tập với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi đơn vị. Làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu học tập …

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên là đ/c Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT, các đ/c là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy TCT, giới thiệu, quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tự duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng từ mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Phó Bí thư Thường trực Ngô Tùng Lâm quán triệt  chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đ/c Kiều Hưng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó TGĐ TCT quán triệt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Bế mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Ngô Tùng Lâm cũng đề nghị: Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết tự nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch cá nhân theo quy định; Các tổ chức Đảng tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng ở đơn vị cho các đồng chí cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị do Đảng ủy tổ chức; Xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo NLĐ những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch; Chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đoàn viên chưa được tham gia các hội nghị học tập, quán triệt do cấp ủy tổ chức bằng các hình thức phù hợp; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết. …

Đ/c Trần Mạnh Hà, Ủy viên Ban thường vụ,  Phó TGĐ TCT quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Theo Kế hoạch của Đảng ủy SBIC, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ SBIC hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trong quý 2/2021.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu

Tin Ban Tuyên giáo – ĐT, ảnh Hồng Trâm

Các bài viết khác

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

HYUNDAI-VIỆT NAM TỔ CHỨC SẢN XUẤT “3 TẠI CHỖ”

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Thư của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Nghành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2021)

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CNTT (SBIC) : HỘI NGHỊ THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ III BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM: RA MẮT TỔ TƯ VẤN THÔNG TIN – TUYÊN TRUYỀN

Công ty Đóng tàu Hạ Long ký 03 hợp đồng đóng mới tàu Tender nhôm cho du thuyền Emerald Azzura

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP CHỈ THỊ 05-CT/TW

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HVS NĂM 2021

Kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY NĂM 2020

Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Cam Ranh đã tổ chức công tác Tổng kết nhiệm vụ SXKD NĂM 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021

Go to top