Đảng uỷ công ty Hyundai Vinashin tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XII

Ngày 24/3/2018, Đảng ủy Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin đã tổ chức Hội nghị học tập quát triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khóa XII. Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên trong đảng bộ và một số cán bộ chủ chốt của Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty.

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hà Sỹ Chiến, Đại tá, Tiến sĩ, Phó chủ nhiệm khoa KHXH&NV Trường Đại học thông tin liên lạc quán triệt các nghị quyết của Hội nghị TW 6 khóa XII gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Bên cạnh đó hội nghị cũng được quát triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt đã tham gia học tập với tinh thần hết sức nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung mà báo cáo viên đã triển khai.

 

Hà Ngân

Go to top