Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Từ 9h00 ngày 26/4/2021, tại Trụ sở Công ty TNHH 1 TV Đóng tàu Phà Rừng, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Tổng công ty; Theo Chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ 5 họp để thảo luận, cho ý kiến vào văn bản dự thảo: Dự thảo Báo cáo kêt quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2021 và dự kiến quý II/2021 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; Dự thảo Báo cáo kiểm tra giám sát quý I/2021; Dự thảo Quy chế mối quan hệ giữa Đảng ủy – Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc; Thông qua Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty; Công tác bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty và công tác quy hoạch cán bộ Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2026.

D.C Trần Mạnh Hà - UVBTV ĐU, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty  trình bày Dự thảo Quy chế quản lý cán bộ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần này có nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung chương trình Hội nghị đề ra.

Hội nghị được nghe những ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành về những nội dung của Hội nghị.

Đối với công tác cán bộ, vì có những đặc thù riêng, Hội nghị đã dành thời gian tiến hành phân tích, thảo luận, làm rõ các vấn đề cần tháo gỡ. Đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành.

Về tình hình sản xuất – kinh doanh của Tổng công ty, đặc biệt kế hoạch quý II/2021 và dự báo tình hình đến cuối năm, Hội nghị được nghe các ý kiến phát biểu, cũng như báo cáo về tình hình xúc tiến và thực hiện các hợp đồng cũng như lao động việc làm tại các đơn vị như: Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm; Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn; Công ty Đóng tàu Phà Rừng; Công ty Đóng tàu Hạ Long v..v. Các ý kiến tập trung bàn các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2021 đã đề ra, cũng như chủ động nắm bắt tình hình thị trường trong nước và quốc tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề, đề ra các giải pháp tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Hội nghị đã thông qua  nội dung các dự thảo và thống nhất giao Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các Ban, đơn vị của Đảng ủy Tổng công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để hoàn thiện, ban hành văn bản và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh hội nghị BCH lần thứ 5

Ngọc Chi - TGĐT

Các bài viết khác

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM: RA MẮT TỔ TƯ VẤN THÔNG TIN – TUYÊN TRUYỀN

Công ty Đóng tàu Hạ Long ký 03 hợp đồng đóng mới tàu Tender nhôm cho du thuyền Emerald Azzura

Đảng bộ SBIC tổ chức Hội nghị học tập NQ XIII của Đảng

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP CHỈ THỊ 05-CT/TW

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HVS NĂM 2021

Kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY NĂM 2020

Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Cam Ranh đã tổ chức công tác Tổng kết nhiệm vụ SXKD NĂM 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021

Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nha Trang đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thư của đồng chí Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HDTV TCT gửi cán bộ đoàn viên nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM

CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU 76, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021.

TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐTV TCT

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Go to top