Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 23/8/2022, tại trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đồng chí Vũ Anh Tuấn chủ trì Hội nghị

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty chỉ đạo điều hành Hội nghị

Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư, TV HĐTV báo cáo
kết quả hoạt động công tác 7 tháng đầu năm 2022của Đảng ủy TCT

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Theo Chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ 11 họp để thảo luận, cho ý kiến vào văn bản dự thảo: Dự thảo Báo cáo kêt quả công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty; Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu 7 tháng đầu năm và kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra Hội nghị còn được nghe báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận 99-KL/TTCP ngày 13/5/2019; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nêu rõ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 11 là Hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành, bàn về các mặt công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với công tác Đảng và chính quyền thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch năm đã đề ra. Sau khi dự thảo các báo cáo được trình bày, đồng chí chủ trì đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung chương trình Hội nghị đề ra. Đối với công tác tổ chức Đại hội cấp chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2-22-2025, đồng chí chủ trì cũng lưu ý trong công tác nhân sự của đại hội, đặc biệt là yêu cầu về Kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” là bắt buộc đối với người được lựa chọn để tham gia cấp ủy, bí htuw, phó bí thư chi bộ trực thuộc. Đồng thời nhấn mạnh Đảng ủy Tổng công ty là cấp có thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị.

          Hội nghị được nghe những ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành về những nội dung góp ý tại Hội nghị. Đối với tình hình sản xuất – kinh doanh của Tổng công ty cũng như các đơn vị về kế hoạch 5 tháng cuối năm, Hội nghị được nghe các ý kiến phát biểu, cũng như báo cáo về tình hình hợp đồng cũng như lao động việc làm tại các đơn vị như: Công ty đóng tàu Phà Rừng; Công ty Đóng tàu Hạ Long.... Các ý kiến xoay quanh vấn đề nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch năm 2022 đã đề ra, cũng như chủ động nắm bắt tình hình thị trường trong nước và quốc tế để tìm kiếm hợp đồng mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề, các nội dung tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Hội nghị đã thông qua các nội dung trong dự thảo đưa ra và giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Tổng công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để hoàn thiện, ban hành văn bản và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra.

Ngọc Chi - TGĐT

 

 

Các bài viết khác

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII

Hội nghị Tập huấn công tác Đảng năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Đóng tàu dân dụng giải nỗi lo thiếu hụt nguồn nhân lực-Bài 3: Cần xây dựng chiến lược, định hướng phát triển dài hạn (Tiếp theo và hết)

Đóng tàu dân dụng giải nỗi lo thiếu hụt nguồn nhân lực-Bài 2: Giữ chân lao động lành nghề

CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH : Kết thúc thực hiện mô hình Đảng bộ Cơ quan Công ty mẹ Tổng công ty theo Hướng dẫn số 38-HD ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HVS

LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA DAMEN HÀ LAN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Cơ hội vực dậy và phát triển ngành đóng tàu

Cơ hội vực dậy và phát triển ngành đóng tàu

Những bóng hồng ở Hyundai Việt Nam

Đoàn SBIC Sôi nổi các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 16 năm thành lập Đoàn Khối DNTW (11/10/2007-11/10/2023).

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY: ĐỒNG CHÍ NGÔ TÙNG LÂM – NHẬN QUYẾT ĐỊNH PHỤ TRÁCH ĐẢNG BỘ VÀ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

Go to top