Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ lần thứ XIII mở rộng

Ngày 20/7/2018, tại Công ty Đóng tàu Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XIII mở rộng để đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và đánh giá 6 tháng đầu năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 165-NQ/ĐU ngày 25/01/2018 về nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty.

 

            Đ/c Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Công văn số 1339-CV/ĐUK ngày 30/5/2018 về việc tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 18/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ.

Ngày 20/7/2018, tại Công ty Đóng tàu Hạ Long, Kinh Đồng, phường Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XIII mở rộng đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và đánh giá 6 tháng đầu năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 165-NQ/ĐU ngày 25/01/2018 về nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty.

                                         Đ/c Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ Tổng công ty khai mạc và điều hành Hội nghị.

                  Đ/c Cao Thành Đồng - Ủy viên Ban thường vụ, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu về tình hình SXKD và tái cơ cấu Tổng công ty.

 

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí: Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đ/c Chu Đình Động - Ủy viên BCHĐB, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đ/c Bùi Thanh Bình - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có các đồng chí: Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ Tổng công ty; đ/c Cao Thành Đồng - Ủy viên Ban thường vụ, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty; Tham dự còn có các đồng chí cán bộ đại diện các Ban xây dựng Đảng Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty; các đ/c là thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên; các đ/c là Trưởng, phó các ban chuyên môn; các ban xây dựng Đảng Đảng ủy Tổng công ty.

Hội nghị nghe đồng chí Ngô Tùng Lâm - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết số 165-NQ/ĐU ngày 25/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ công tác năm 2018. Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” của Đảng ủy Khối DNTW cho 3 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp.

                                  Đ/c Ngô Tùng Lâm - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ.

 

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận về: Vai trò công tác tham mưu của Đảng bộ Công ty mẹ TCT trong thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ GTVT về tái cơ cấu TCT; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công ty Đóng tàu Phà Rừng về công tác phát triển thị trường, sản phẩm xuất khẩu; Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Đóng tàu và Hàng hải Sài Gòn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD và công tác tái cơ cấu …

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Tổng công ty về tài chính, thị trường, công tác cán bộ... trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu và đánh giá cao việc Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (là 1 trong số các Đảng bộ trực thuộc Khối tổ chức sớm nhất); Có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể đã xây dựng và ban hành được 189 nghị quyết, 07 kết luận, 39 kế hoạch, 292 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, các mặt hoạt động tốt, đồng bộ; đồng thời đồng chí cũng đề nghị, nửa nhiệm kỳ còn lại Đảng bộ Tổng công ty cấn tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ bảy về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; về  “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh hình thức lãng phí làm giảm lòng tin trong cán bộ đảng viên, CNLĐ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt trong việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với NLĐ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt...

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” của Đảng ủy Khối DNTW cho 3 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp.

 

 

 

Tin và ảnh: Trần Bích Thuỷ

Phó ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tổng Công ty

Các bài viết khác

Hoạt động chào mừng ngày 26-3 của tuổi trẻ SBIC khu vực Miền Trung

Tuổi trẻ SBIC tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên 2019

Khó mấy SBIC cũng phải chăm lo Tết cho người lao động

Hội nghị Ban chấp hành lần 4 và 5 Đoàn Tổng công ty CNTT khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hội nghị Ban chấp hành (BCH) mở rộng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Ban Thường vụ - kỳ họp tháng 10/2018

HYUNDAI-VINASHIN Tổ chức đặt tên 2 Tàu dầu ký hiệu S433 và S434

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đoàn Thanh niên Hyundai Vinashin tổ chức Diễn đàn thanh niên năm 2018

Nâng cao hiệu quả đón khách bằng tàu biển vào Cảng Chân Mây-Hướng phát triển bền vững

Đảng bộ Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin học tập quán triệt Nghị quyết TW 7 Khoá XII

Công đoàn Hyundai Vinashin tổ chức giải thể thao mừng 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Đảng bộ SBIC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Đoàn giám sát Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với SBIC

Đoàn thanh niên HVS với hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018 )

Go to top