Hội nghị Ban chấp hành lần 4 và 5 Đoàn Tổng công ty CNTT khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong 2 ngày 23 và 24/10/2018 tại Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC), Đoàn Thanh niên SBIC đã tiến hành họp Hội nghị BCH lần thứ 4 mở rộng và Hội nghị BCH lần thứ 5 – Khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại diện Đoàn Khối DNTW và Đảng ủy TCT tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Ngọc Chi trúng củ chức danh Bí thư Đoàn Tổng công ty khóa III

Tới dự và chỉ đạo về phía Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có: Đ/c Hoàng Thị Minh Thu – Phó Bí thư Đoàn khối DNTW; Đồng chí Nguyễn Thái Hà – Chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra Đoàn Khối DNTW. Về phía Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy có: Đồng chí Kiều Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty; Đồng chí Đỗ Hữu Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Hân – Bí thư Đoàn Tổng công ty cùng sự tham gia của tất cả các đồng ủy viên trong Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đoàn Tổng công ty, Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Điều hành và khai mạc, đồng chí Vũ Văn Hân nhấn mạnh, Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 4,5 – Khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức trong thời gian Tổng công ty công nghiệp tàu thủy và các đơn vị thành viên trực thuộc đang trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu toàn diện, toàn Tổng công ty cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Tại Hội nghị  Ban Chấp hành lần thứ 4, sau khi đồng chí Vũ Văn Hân báo cáo Ban Chấp hành Đoàn đã có đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động tại Tổng công ty,  các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đồng chí Trần Thị Ngọc Chi – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty vào chức danh Bí thư Đoàn Tổng công ty Khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đạt 14/14 số phiếu UBCH có mặt tại Hội nghị.

Căn cứ vào tình hình thực tế, do nhân sự biến động lớn ảnh hưởng từ việc tái cơ cấu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. Theo đề án tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty CNTT khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022, số lượng Ủy viên BCH là 19 đồng chí, sau đại hội tới nay, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành còn 16 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 ngày 23/10/2018, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Tổng công ty CNTT tiến hành bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty. Hội nghị nhất trí bỏ phiếu đồng chí Trịnh Ngọc Quyết – Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH NMTB Huyndai Vianshin vào Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đạt 14/14 phiếu.

Thời gian này cũng là giai đoạn kết thúc 9 tháng đầu năm 2018, triển khai các hoạt động cuối năm. Đ/c Trần Thị Ngọc Chi thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty trình bày dự thảo báo cáo 9 tháng đầu năm và dự kiến hoạt động 3 tháng cuối năm 2018 của Đoàn Tổng công ty. Ngay sau đó, Hội nghị được nghe các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc  thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo công tác hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai các hoạt động 3 tháng cuối năm 2018 của Đoàn Tổng công. Theo báo cáo hiện nay, Đoàn Tổng công ty có 25 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc từ Bắc đến Nam với 2.130 đoàn viên, thanh niên. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty đã xây dựng và đưa ra các hoạt động, các chỉ tiêu phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Ban chấp hành luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty, các chương trình hành động, Nghị quyết của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương để chủ động trong công tác hướng dân và chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc triển khai hoạt động tại đơn vị. Tính đến hết tháng 9 năm 2018, toàn Đoàn Tổng công ty đã thực hiện 04 công trình thanh niên cấp Khối, 05 công trình thanh niên cấp Tổng công ty, 35 công trình, phần việc thanh niên. Tổ chức thành công Diễn đàn  thanh niên với chủ đề “ Đoàn viên, thanh niên HVS thực hiện các nội dung an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật hướng tới mục tiêu V1555” do Đoàn cơ sở Công ty Hyundai Vianshin đăng cai thực hiện. An sinh xã hội đạt 350/280 triệu đồng, vượt chỉ tiêu 125%. Hội nghị đã ghi nhận những góp ý cho báo cáo 9 tháng đầu năm 2018 và góp ý một số chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của Đoàn Tổng công ty.

Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, vì điều kiện chuyển công tác mới  đồng chí Vũ Văn Hân – Bí thư Đoàn Tổng công ty không tiếp tục tham gia Ban chấp hành Khóa III, Ban Chấp hành cho ý kiến để thông qua việc xin rút tên khỏi Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhất trí 100% đồng chí Vũ Văn Hân rút tên khỏi Ban chấp hành.

Sau khi nhất trí để đồng chí Vũ Văn Hân rút tên khỏi Ban chấp hành, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu đồng chí Trần Thị Ngọc Chi – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty vào chức danh Bí thư Đoàn Tổng công ty Khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022  với kết quả 14/14 số phiếu UBCH có mặt tại Hội nghị đạt 100% số phiếu nhất trí và trúng cử vào chức danh Bí thư Đoàn Tổng công ty Khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 .

 Trong thời gian tới, tình hình khó khăn vẫn còn tiếp tục, tập thể Ban chấp hành Đoàn Tổng công ty, đứng đầu là đồng chí Bí thư mới sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng công ty gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Quyên Nguyễn – VP Đoàn Tcty

Go to top