Hội nghị giao ban Khối Giao thông – Xây dựng Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ngày 18/11/2020, Khối hoạt động Giao thông - Xây dựng trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí cán bộ Ban Tuyên giáo Đoàn Khối và Thường trực các đơn vị thuộc Khối hoạt động Giao thông - Xây dựng gồm: (1) Đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, (2) Đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Việt Nam, (3) Đoàn Tổng Công ty Sông Đà, (4) Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, (5) Đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị, (6) Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ, (7) Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối hoạt động Giao thông - Xây dựng đã trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động trong năm 2021 và kiện toàn Thường trực Khối hoạt động định kỳ theo Quy chế làm việc.

Theo đó, trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đảm nhiệm vị trí Khối trưởng; Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ và Đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị đảm nhiệm vị trí Khối Phó Khối hoạt động Giao thông - Xây dựng.

Tại Hội nghị, đc Khổng Văn Hải thay mặt Khối báo cáo tình hình hoạt động giai đoạn 2017-2020 và dự kiến hoạt động giai đoạn 2020-2022.

Chủ trì Hội nghị, đc Hoàng Thị Minh Thu đã chỉ đạo, định hướng và yêu cầu Khối Giao Thông - Xây dựng cần tiếp tục xác định, cụ thể chương trình hoạt động trong thời gian tới, đặc biệt là công tác kiện toàn cán bộ chủ chốt, quy hoạch cán bộ Đoàn cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn TN SBIC

Các bài viết khác

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ 3- khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN HVS NĂM 2020

Đảng bộ SBIC tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công công ty Công nghiệp tàu thủy (CNTT ) lần thứ IV

HVS BÀN GIAO TÀU HÀNG SỐ HIỆU S479

HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG CỦA TUỔI TRẺ SBIC

Công ty Hyundai Việt Nam tổ chức tập huấn định kỳ cho công nhân viên năm 2020

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG CỦA TUỔI TRỂ SBIC

GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC, DÂN VẬN, VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG

Doanh nghiệp đóng tàu xoay xở vượt “bão” Covid-19

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương thúc đẩy sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY THAM DỰ HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2016 -2020

Go to top