Hội nghị giới thiệu nhân sự cho Đại hội Đoàn Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/ĐTNK-TCKT ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; Nghị quyết số 251-NQ/ĐU ngày 10/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về cho ý kiến chủ trương về dự thảo Đề án nhân sự và quy trình thực hiện giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 13/5/2022 Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy triển khai Hội nghị 5 bước giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027với sự có mặt của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Tổng công ty và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Chủ trì Hội nghị Đồng chí Trần Thị Ngọc Chi – UV BCH Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty thay mặt cho Ban Chấp hành trình bày danh sách, trích ngang nhân sự giới thiệu các chức danh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.  Hội nghị thảo luận và thống nhất tiến hành lấy phiếu giới thiệu tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt Đoàn Tổng công ty CNTT khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu kiến. Tại Hội nghị công tác thực hiện quy trình giới thiệu, bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Kết quả 19 đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, 06 đồng chí được được giới thiệu tham gia Ban Thường vụ, 01 đồng chí được giới thiệu tham gia chức danh Bí thư, 01 đồng chí được giới thiệu tham gia chức danh Phó bí thư, 05 đồng chí tham gia Ủy ban kiểm tra, 01 đồng chí tham gia chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, 01 đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm. Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn thanh niên Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được 100% các đồng chí tham gia nhất trí tán thành.

Văn phòng Đoàn Tổng công ty

Các bài viết khác

Đảng bộ SBIC tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ký HĐ đóng mới tàu Du Lịch tại Đóng tàu Hạ Long.

THÁNG CÔNG NHÂN TẠI HYUNDAI-VIỆT NAM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Đại hội Đoàn Công ty Đóng tàu Hạ Long nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn Công ty Mẹ - Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỦA CỰU CHIẾN BINH, CỰU QUÂN NHÂN VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ TẠI PÁC BÓ

Đại hội Đoàn Công ty Đóng tàu Thịnh Long nhiệm kỳ 2022-2027

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HYUNDAI VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Đại hội Chi đoàn Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy nhiệm kỳ 2022-2024

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy thực hiện giám sát chuyên đề tại một số tổ chức đảng phía Nam.

ĐẠI HỘI ĐOÀN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2022 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Go to top