KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

Thực hiện Kế hoạch công tác Tuyên giáo; Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng ủy Tổng công ty CNTT năm 2020.

Từ ngày 11-13/9/2020, tại Công ty đóng tàu Thịnh Long, Đảng ủy Tổng công ty CNTT mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng cho 20 học viên của 02 TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ, nhằm giúp các quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam nắm được những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú xây dựng kế hoạch phấn đấu và rèn luyện để để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Dự khai giảng lớp học lớp học có đ/c Ngô Tùng Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đ/c Kiều Hưng, ủy viên BTV, phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo - Đoàn thể Tổng công ty; các đ/c lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo - Đoàn thể, Ban Tổ chức - cán bộ, Văn phòng Tổng công ty; Về phía đơn vị đăng cai: có đ/c Nguyễn Khánh Tường, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư, chủ tịch Công ty cùng các đ/c đại diện cấp uỷ, Ban lãnh đạo Công ty đóng tàu Thịnh Long.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Tùng Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh, việc tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mới chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng, vì vậy đ/c Ngô Tùng Lâm cũng đề nghị các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn công tác; tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống … để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng; Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học, tích cực học tập để tiếp thu bài giảng đạt hiệu quả cao nhất…

 Ban Tuyên giáo – Đoàn thể

Go to top