Thư của đồng chí Vũ Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công Ty CNTT

Thư của đồng chí Vũ Anh Tuấn

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐTV TỔNG CÔNG TY CNTT

Gửi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Tổng công ty

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 – 26/3/2020)

                                                                            Hà Nội, ngày 01tháng 3 năm 2020

Thân ái gửi: Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Tổng Công ty

        Năm 2020 - năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty CNTT lần thứ IV và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ SBIC hôm nay luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo; tinh thần tự nguyện, dám nghĩ, dám làm, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt 89 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tập hợp dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng, đã đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

        Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp chính quyền; tiếp nối truyền thống của Đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã biết vận dụng sáng tạo, thi đua, học tập, công tác, lao động, sản xuất với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết và sáng tạo, thể hiện ý chí và khát vọng thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong năm; đặc biệt trong việc thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên; tuổi trẻ sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931–26/3/2020); thay mặt Đảng ủy - Hội đồng thành viên và Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cấp bộ Đoàn và hơn 1300 đoàn viên thanh niên trong toàn Tổng Công ty trong thời gian qua.

        Các đồng chí đoàn viên thanh niên thân mến!

         Đảng ủy - Hội đồng thành viên và Lãnh đạo Tổng công ty luôn tin tưởng rằng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo, tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, từng bước đưa Tổng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định và phát triển.

        Đảng ủy - Hội đồng thành viên và Ban Lãnh đạo Tổng Công ty luôn quan tâm, dõi theo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các đồng chí phấn đấu, cống hiến và trưởng thành; xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất, chúc tuổi trẻ SBIC luôn giữ vững bầu nhiệt huyết và gặt hái nhiều thành công./.

                                                            Thân ái!

 

 

                                                                                                                                        Vũ Anh Tuấn

Go to top