Thông báo: V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

 

Công ty Cổ phần Thép Vân Thái Vinashin có nhu cầu tìm hiểu, lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện thủ tục bán/thanh lý các tài sản, cụ thể như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản là máy móc thiết bị đã qua sử dụng.

+ Giá trị thẩm định giá: Giá khởi điểm bán thanh lý các tài sản Nhóm 2 – Nhóm 4 (Tài sản là máy móc thiết bị đã qua sử dụng) là 4.043.876.000 VNĐ (Bốn tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

Các đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành, có nhu cầu tham gia, đề nghị liên hệ công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thép Vân Thái Vinashin

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

+ Ông Vũ Anh Tuấn – Phó giám đốc công ty

+ Bà Nguyễn Hải Vân – Kế toán trưởng Công ty,

Điện thoại: 0987.368777

Email: nguyenhaivankt@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ quan tâm đến hết ngày 30/7/2019.

Các bài viết khác

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

THÔNG BÁO GIẢI THỂ BAN LUẬT VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI KIỂM SOÁT VIÊN SBIC

THÔNG BÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ TRONG QUÝ I - 2018

THÔNG BÁO CÔNG TÁC CÁN BỘ, KIỆN TOÀN CÁC BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẾT MẬU TUẤT 2018

THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN

CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN CỦA SBIC TẠI CTY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Bán đấu giá phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam do Công ty CP Chứng khoán MB tư vấn

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SBIC TẠI SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Go to top