Lịch công tác tuần 01 - 2018(Đảng ủy)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY
Từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018
  Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị
chuẩn bị
Ghi chú
Thứ hai
29/01
9h00 Giao ban Công ty Mẹ - Tổng công ty Trưởng các Ban Xây dựng Đảng   Hội trường tầng 2    
Thứ ba
30/01
8h00            
Thứ tư
31/01
2h00 Dự lễ hạ thủy tàu 56.200 tấn tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu Theo giấy mời   Đơn vị    
Thứ năm
01/02
             
Thứ sáu
02/02
             
Go to top