Lịch công tác tuần 01.2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 01/01 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
Thứ ba 02/01 9h00 Họp chuẩn bị l/v với C46 về Hải Hà KHĐT, TCNS&ĐT, TCKT TTBVCTrNB Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KHĐT, TCNS&ĐT  
13h30 Họp về các sản phẩm đóng mới 2018 KDTM, KTSX, KHĐT, TCKT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KDTM  
15h00 Họp về các nội dung l/v với Cục Hàng hải VN KDTM, KTSX, KHĐT, TCKT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KDTM, KTSX  
Thứ tư 03/01 9h00 Họp xử lý quyết toán Hợp đồng EPC DQS Thành phần theo giấy mời; TCKT, KHĐT, Luật&HTQT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 5.1 KHĐT    
13h30 Họp báo cáo C46  KHĐT, TCNS&ĐT, TCKT, TTBVCTrNB Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 5.1  KHĐT, TCNS&ĐT  
14h00 Họp gq phương án xử lý đất giữa Cty XNK Vật tư tàu thủy, Cty Sejin VNS, Cty Phát triển CN TCKT, Luật&HTQT, Cty XNK Vật tư tàu thủy, Cty Sejin VNS, Cty Phát triển CN  Đ/c Sơn PTGĐ  Phòng 4.1 TCKT  
14h00 Họp với Cục Hàng hải VN v/v chuẩn bị báo cáo Thủ Tướng CP về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng hải Q.TGĐ, KHĐT   Cục Hàng hải VN  KHĐT  
15h00 Họp công tác chuẩn bị Vietship 2018  KDTM, KTSX, VP Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 5.1 KDTM  
Thứ năm 04/01 9h00 Họp báo Vietship 2018 Thành phần theo giấy mời; KDTM, KTSX, VP Đ/c Lâm P.TGĐ Hội trường tầng 2 KDTM, VP   
14h00 Họp với C46 về Công ty Hải Hà TCNS&ĐT, KHĐT, TTBVCTrNB Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KHĐT, TCNS&ĐT  
Thứ sáu 05/01 9h00 Họp quyết toán các sản phẩm sử dụng vốn 4190 và sản phẩm bàn giao 2017 KTSX, KDTM, TCKT, KSNB, Bạch Đằng, Phà Rừng, Nam Triệu, Hạ Long Đ/c Lâm P.TGĐ Bạch Đằng KTSX thông báo và chuẩn bị nội dung  
14h00 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Cục Hàng hải VN Đ/c Sơn PTGĐ    Cục Hàng hải VN     
Go to top