Lịch công tác tuần 02 - 2018 (Công Đoàn)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (CÔNG ĐOÀN CNTT VIỆT NAM)
Từ ngày 8/01/2018 đến 12/01/2018
Ngày/
tháng
Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
8/1
13h30 Họp giao ban Tổng công ty CNTT Đ/c Thành, Chuyên   Hội trường Tổng công ty CNTT  
Thứ Ba
9/1
8h00 Thực hiện công tác nghiệp vụ CĐ Các Ban CĐ Đ/c Thành Cơ quan Công đoàn CNTT VN  
14h00 Họp Chi bộ 10 Các đ/c đảng viên Chi bộ 10 Đ/c Thành Cơ quan Công đoàn CNTT VN  
Thứ Tư
10/1
8h00 Thực hiện công tác nghiệp vụ CĐ Các Ban CĐ Đ/c Thành Cơ quan Công đoàn CNTT VN  
14h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty CNTT Đ/c Thành   Phòng 5.1 Tổng Cty CNTT  
Thứ Năm   11/1 8h00 Họp BCH Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam Đ/c Thành   Tổng Liên đoàn  
Thứ Sáu    12/1 8h00 Họp BCH Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam Đ/c Thành   Tổng Liên đoàn  
Thứ bảy
13/1
8h01 Họp BCH Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam Đ/c Thành   Tổng Liên đoàn  
Chủ nhật
14/1
           
Go to top