Lịch công tác tuần 03 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 15/01 9h00 Họp Ban thường vụ Đảng ủy TCT tháng 01/2018 Thành phần theo giấy mời  Thường trực Đảng ủy TCT  Phòng 5.1 VP Đảng ủy   
13h30 Họp với Công ty CNTT Cái Lân TCKT, KHĐT, VFC, Cái Lân Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  TCKT  
14h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng  Thành viên Hội đồng TĐKT TCT CNTT; Hội đồng TĐKT Cty mẹ TCT Chủ tịch Hội đồng TĐKT  Phòng 5.1  TCNS-ĐT   
Thứ Ba 16/01 8h30 Dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty Sông Đào Đ/c Lâm PTGĐ, TCNS&ĐT, KHĐT, KTSX, KDTM, TCKT   Sông Đào    
             
Thứ Tư 17/01 8h00 Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy TCT, HĐTV, Ban TGĐ TCT CNTT  Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban TGĐ  Thứ trưởng - Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công  Phòng 5.1     
9h00 Họp tiểu ban xét thưởng Vietship 2018 Thành phần theo thông báo Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  KTSX  
13h30 Họp công tác chuẩn bị Vietship 2018  KDTM, KTSX, TCKT, các tiểu ban Vietship  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  KDTM  
Thứ Năm 18/01 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Cty Đóng tàu & CNHH Sài Gòn  Đ/c Hưng TVHĐTV, Công đoàn CNTT, KHĐT, TCNS&ĐT Cty Đóng tàu & CNHH Sài Gòn  SSMI KHĐT, TCNS&ĐT  
9h00 Họp với TCT Sông Đà TCKT, KHĐT, ĐMDN Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1     
13h30 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 Cty Đóng tàu 76 Đ/c Hưng TVHĐTV, Công đoàn CNTT, KHĐT, TCNS&ĐT Cty Đóng tàu 76 Cty đóng tàu 76 KHĐT  
15h00 Họp BCH Đảng ủy Công ty mẹ-TCT Các Đ/c UV BCH Đảng ủy Công ty mẹ-TCT Đ/c Lâm Bí Thư ĐU Công ty mẹ-TCT Phòng 2.2    
Thứ Sáu 19/01 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Cty CNTT Sài Gòn  Đ/c Hưng TVHĐTV, Công đoàn CNTT, KHĐT, TCNS&ĐT Cty CNTT Sài Gòn  SSIC KHĐT, TCNS&ĐT  
8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Công ty Đóng tàu Thịnh Long Đ/c Lâm PTGĐ, Công đoàn CNTT, KHĐT, TCNS&ĐT, KTSX, KDTM, TCKT Thịnh Long  Thịnh Long KHĐT, TCNS&ĐT  
8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Công ty Đóng tàu Phà Rừng  Đ/c Trường TVHĐTV, Công đoàn CNTT, KHĐT, TCNS&ĐT, KDTM Phà Rừng  Phà Rừng  KHĐT, TCNS&ĐT  
8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 của Đảng ủy Khối DNTW  Thành phần theo giấy mời  Đảng ủy Khối DNTW  105-107 Quán Thánh  Đảng ủy TCT  Cuộc họp chuyển sang 8h00 thứ Hai 22/1/2018
             
Go to top