Lịch công tác tuần 04 - 2018 TCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04
Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 22/01 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 của Đảng ủy Khối DNTW Đ/c Đ.T.Hưng Phó Bí thư TT-Phụ trách Đảng ủy, Q.TGĐ  Đảng ủy Khối DNTW  105-107 Quán Thánh     
13h30 Hội nghị Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 của TCT Công nghiệp tàu thủy  Thành phần theo thông báo triệu tập  Q.TGĐ  Hội trường T2     
Thứ Ba 23/01 9h00 Hội nghị BCH Đảng bộ TCT Công nghiệp tàu thủy  Thành phần theo thông báo triệu tập  Đ/c Đ.T.Hưng Phó Bí thư TT-Phụ trách Đảng ủy TCT  Hội trường T2     
9h00 Hội nghị BCH Đoàn Thanh niên TCT Công nghiệp tàu thủy   Thành phần theo thông báo triệu tập  Đoàn TN TCT  Phòng 5.1     
14h00 L/v với Cty Hyundai VNS  Q.TGĐ    Phòng 5.1     
15h00 Kiểm tra các gian hàng và công tác chuẩn bị Vietship 2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia  HĐTV, Ban TGĐ, Trưởng phó các tiểu ban tổ chức Vietship 2018 Trưởng Ban Tổ chức Vietship 2018 Trung tâm Hội nghị Quốc gia    
Thứ Tư 24/01 8h00  Khai mạc Vietship 2018  Thành phần theo giấy mời, thông báo triệu tập  Trưởng Ban Tổ chức Vietship 2018 Trung tâm Hội nghị Quốc gia    
Cả ngày  Triển lãm Vietship 2018  Thành phần theo thông báo triệu tập    Trung tâm Hội nghị Quốc gia    
14h00 Họp Tổ công tác Việt Nga  Q.TGĐ, đ/c Lâm PTGĐ, KDTM, KTSX, Luật-HTQT, các đơn vị theo CV triệu tập  Lãnh đạo Vụ HTQT-Bộ GTVT Phòng 205 - TT Hội nghị Quốc gia     
18h00 Lễ trao thưởng Vietship 2018  Thành phần theo giấy mời Trưởng Ban Tổ chức Vietship 2018 InterContinental - HaNoi Landmark72     
Thứ Năm 25/01 Cả ngày  Triển lãm Vietship 2018  Thành phần theo thông báo triệu tập    Trung tâm Hội nghị Quốc gia    
8h00 Hội thảo Vietship 2018  HĐTV, Ban TGĐ Đ/c Đ.T.Hưng TVHĐTV  Phòng 343 - TT Hội nghị Quốc gia    
9h00 Chào xã giao Chủ tịch KPMG (phụ trách khu vực Việt Nam-Campuchia) Q.TGĐ, TCKT   Phòng 188 - TT Hội nghị Quốc gia    
14h00 Lễ ký hợp đồng Vietship 2018  Thành phần theo thông báo triệu tập  Trưởng Ban Tổ chức Vietship 2018 Sảnh tầng 4 - TT Hội nghị Quốc gia    
Thứ Sáu 26/01 Cả ngày  Triển lãm Vietship 2018  Thành phần theo thông báo triệu tập    Trung tâm Hội nghị Quốc gia    
8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Công ty Đóng tàu Bạch Đằng  Đ/c Lâm PTGĐ, Công đoàn CNTT, KHĐT, TCNS&ĐT, KDTM Bạch Đằng  Bạch Đằng  KHĐT, TCNS&ĐT  
             
Thứ Bảy 27/01 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm  Đ/c Lâm PTGĐ, Công đoàn CNTT, KHĐT, TCNS&ĐT, KTSX, KDTM, TCKT Sông Cấm  Sông Cấm  KHĐT, TCNS&ĐT  
             
Go to top