Lịch công tác tuần 05 - 2018 TCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05
Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 29/01 9h00 Họp giao ban Công ty mẹ TCT Thành phần theo thông báo  Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    
14h00 Họp về phương án bán Cty Cơ khí, điện, điện tử tàu thủy  Q.TGĐ, đ/c Sơn PTGĐ, TCKT, ĐMDN, Cty Cơ khí điện điện tử tàu thủy Thứ trưởng Nguyễn Văn Công  Bộ GTVT     
Thứ Ba    30/01   Đ/c Lâm PTGĐ nghỉ phép          
13h30 Họp Ban chỉ đạo Tết TCT CNTT và Ban chuẩn bị Tết Cty mẹ TCT Thành phần theo QĐ  Q.TGĐ Phòng 5.1  TCNS&ĐT  
Thứ Tư 31/01 02h00 Dự lễ Hạ thủy tàu 56.200T của Nam triệu Đ/c Trường HĐTV, Đ/c Lâm PTGĐ, KTSX, KHĐT, KDTM, VP   Nam Triệu    
13h30 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Công ty Đóng tàu Hạ Long Q.TGĐ, Công đoàn CNTT, KH&ĐT, TCNS&ĐT, KTSX Hạ Long  Hạ Long  KHĐT, TCNS&ĐT  
Thứ Năm 01/02 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Công ty Đóng tàu Cam Ranh Đ/c Trường TVHĐTV, Công đoàn CNTT, KH&ĐT, TCNS&ĐT Cam Ranh  Cam Ranh  KHĐT, TCNS&ĐT  
14h00 Họp với Ủy ban KHCN MT Quốc Hội  Đ/c Đỗ Thành Hưng Phó Bí thư TT-TV HĐTV, Đ/c Lâm PTGĐ, KTSX, KDTM, TCKT, VP  Đ/c Chủ nhiệm UB KHCN MT của Quốc Hội Phòng 5.1 KTSX  
Thứ Sáu 02/02 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Công ty Đóng tàu Nha Trang  Đ/c Trường TVHĐTV, Công đoàn CNTT, KH&ĐT, TCNS&ĐT Nha Trang  Nha Trang  KHĐT, TCNS&ĐT  
8h30 - 10h00 Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN-03/2 và Tổng kết công tác Đảng 2017, phương hướng 2018 của Đảng bộ Công ty mẹ Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Công ty mẹ  Đ/c Lâm Bí thư Đảng bộ Cty mẹ  Hội trường Tầng 2    
14h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Công ty Tài chính CNTT Đ/c Sơn PTGĐ, Công đoàn CNTT, KH&ĐT, TCNS&ĐT, TCKT VFC VFC KHĐT, TCNS&ĐT  
Go to top