Lịch công tác tuần 13 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 26/3 9h00 Họp giao ban Công ty mẹ-TCT Thành phần theo thông báo  Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    
14h00 L/v với Đoàn giám sát của Quốc hội  TVHĐTV, Q.TGĐ, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT   Phòng 1.A.16, tầng 1, Nhà Quốc hội TCKT   
Thứ Ba 27/3 8h00 Họp phương án xử lý cơ sở nhà đất tại Cty CP CNTT Tam Bạc  TVHĐTV, Q.TGĐ, đ/c Sơn PTGĐ,  KHĐT, ĐMDN, TCKT, người đại diện vốn tại Cty Tam Bạc (SBIC, Bạch Đằng) Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Công  Bộ GTVT  KHĐT  
10h00 Họp HĐQT Cty CP Khoáng sản và Đầu tư VNS  Thành viên HĐQT Cty Khoáng sản Chủ tịch HĐQT Cty Khoáng sản  Phòng đ/c Lâm PTGĐ     
14h00 Họp rà soát việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ SXKD của SBIC  HĐTV, Ban TGĐ, TCKT, KDTM, KTSX, Bạch Đằng, Nam Triệu, Hạ Long, Phà Rừng  Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Công  Bộ GTVT  TCKT   
Thứ Tư 28/3 9h00 Họp về các sản phẩm sử dụng vốn 4190  Đ/c Lâm PTGĐ, TCKT, KDTM, KTSX, KSNB Q.TGĐ  Phòng 5.1  TCKT  Hoãn 
9h00 Họp về phương án TCC VFL TCKT, VFC, VFL Q.TGĐ  Phòng 5.1  TCKT   
9h00 Họp báo cáo thực hiện Hợp đồng và Quỹ việc làm 02 tháng đầu năm 2018 KDTM, KTSX, TCKT, KHĐT, TCNS-ĐT  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  KDTM  KTSX   
15h00  Họp BCH Đảng bộ Cty mẹ-TCT Các đ/c Ủy viên Ban chấp hành  Đ/c Bí thư Đảng bộ Cty mẹ-TCT  Phòng 2.2    
Thứ Năm 29/3 9h00 (02 ngày 29/3 và 30/3) Họp về Dự án Nhà máy Thép và Điện Cái Lân  KHĐT, TCKT, ĐMDN, Cty Cái Lân  Đ/c Lâm PTGĐ  Cty Cái Lân  KHĐT  
             
Thứ Sáu 30/3 9h00 Họp quyết toán các sản phẩm sử dụng vốn 4190 của Cty Đóng tàu Hạ Long  Tổ quyết toán 4190, Cty Đóng tàu Hạ Long  Đ/c Lâm PTGĐ  Cty Hạ Long  Tổ 4190  
             
Go to top