Lịch công tác tuần 14 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14
Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 02/4 9h00 Họp phương án xử lý cơ sở nhà đất tại Cty CP CNTT Tam Bạc  Q.TGĐ, TCKT, KHĐT, Người đại diện vốn tại Tam Bạc  UBND quận Hồng Bàng  KHĐT     
9h00 Họp thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT về vốn hỗ trợ 4190 TCKT, KDTM, KTSX, Luật-HTQT Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  TCKT   
13h00 Họp về đề xuất hỗ trợ SXKD của Cty Đóng tàu Bạch Đằng  KHĐT, KTSX, TCKT, KDTM  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  KHĐT   
14h30 Họp với Cty Việt Phong Industry Solution KDTM, KTSX    Phòng 5.1  KDTM   
Thứ Ba 03/4 9h00 Họp quyết toán dự án NMĐT Dung Quất  KHĐT, TCKT, Luật-HTQT Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  KHĐT   
             
Thứ Tư 04/4 9h00 Họp về hệ thống kho lưu trữ tài liệu của SBIC  VP, TCKT, KHĐT, ĐMDN, TCNS-ĐT  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  VP  
13h30 Họp về Quỹ việc làm và sử dụng lao động tại các đơn vị thành viên  KTSX, KDTM, KHĐT, TCNS-ĐT, Công đoàn CNTT VN  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  KTSX TCNS-ĐT   
15h00 Họp Ban Tổ chức Hội nghị người lao động Cty mẹ - TCT năm 2018 Thành phần theo QĐ số 118/QĐ-CNT ngày 04/4/2018 Q.TGĐ - Trưởng ban Tổ chức Hội nghị  Phòng 5.1  TCNS-ĐT   
Thứ Năm 05/4 8h30  Họp quyết toán các sản phẩm sử dụng vốn 4190 của Nam Triệu  Tổ quyết toán 4190, Nam Triệu Đ/c Lâm PTGĐ  Nam Triệu    
             
Thứ Sáu 06/4 8h30  Họp quyết toán các sản phẩm sử dụng vốn 4190 của Bạch Đằng  Tổ quyết toán 4190, Bạch Đằng  Đ/c Lâm PTGĐ  Bạch Đằng     
             
Go to top