Lịch công tác tuần 15 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15
Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 09/4 8h30 Làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ về TCC DNNN Q.TGĐ, TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT, TCNS-ĐT  Thanh tra Chính phủ  Hội trường Tầng 2 ĐMDN, TCKT   
9h00 Họp với Lãnh đạo Tổ quyết toán 4190 Lãnh đạo Tổ quyết toán 4190 Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng đ/c Lâm    
10h00 Họp với Công ty Hàng Hải Viễn Đông về Cảng Hải Thịnh Công ty HH Viễn Đông, Cảng vụ Nam Định Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng đ/c Lâm    
13h30 Họp giao ban Công ty mẹ-TCT Thành phần theo thông báo  Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    
Thứ Ba 10/4 8h30 L/v với VFC về phương án TCC nguồn TPQTCP 600tr usd cho các đơn vị thành viên TCKT, VFC    Phòng 2.2 TCKT  
9h00 Họp thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT về vốn 4190 TCKT, KTSX, KDTM, KHĐT, Luật&HTQT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 TCKT  
14h00 L/v với Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 về kiểm tra phòng cháy và chữa cháy  VP, Thanh tra BVCTrNB Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
Thứ Tư 11/4 8h30 Họp quyết toán các sản phẩm sử dụng vốn 4190 Phà Rừng Tổ quyết toán 4190, Phà Rừng Đ/c Lâm P.TGĐ Phà Rừng KTSX  
             
Thứ Năm 12/4 10h00 Họp với Công ty GIH Thường vụ ĐSQVN tại Thổ Nhĩ Kỳ, Công ty GIH, Công ty CP Cảng Chân Mây, P.TGĐ Lâm, KDTM, KTSX, TCKT, KHĐT, L&HTQT Q.TGĐ Phòng 5.1 KDTM chuẩn bị báo cáo nội dung họp  
13h30 Hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả TCC  TVHĐTV, anh Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT, TCNS&ĐT, VFC  Q.TGĐ  Phòng 5.1  ĐMDN  
Chiều Đ/c Lâm đi công tác TpHCM          
Thứ Sáu 13/4 9h00 Họp v/v biên soạn tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Cty mẹ-TCT Ban ISO, Tổ biên soạn tài liệu ISO  Q.TGĐ  Phòng 5.1  Ban ISO  
9h00 Họp về kho lưu trữ tài liệu Phía Nam VP, TCKT, TCNS&ĐT, SSMI, các đơn vị gửi tài liệu lưu trữ Đ/c Lâm P.TGĐ Văn phòng SSIM TCNS&ĐT thông báo họp (mời các đơn vị gửi tài liệu Phía Nam)  
             
Go to top