Lịch công tác tuần 18 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18
Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/5/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 30/4

NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5

Thứ Ba 1/5
Thứ Tư 02/5 9h30

Họp thống nhất báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo TCT về 4190

TCKT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
15h00  Họp về giải ngân nguồn 4190 cho tàu 260TEU số 01 TCKT, KTSX, KDTM Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
Thứ Năm 03/5 10h00 Họp BCH Đảng ủy Cty mẹ - TCT Các đ/c UV BCH Đảng ủy Cty mẹ - TCT  Đ/c Bí thư Đảng ủy Cty mẹ - TCT Phòng 2.2    

10h30

L/v với Viện nghiên cứu thiết bị hàng hải và Hiệp hội đóng tàu Hàn Quốc    KTSX Đ/c Đỗ Thành Hưng - TVHĐTV  Phòng 4.1  KTSX  
Chiều Đi công tác Cty CP Cảng Chân Mây Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN Đ/c Lâm P.TGĐ Cty CP Cảng Chân Mây    
Thứ Sáu 04/5 9h00 Kiểm tra công tác chuẩn bị Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN Đ/c Lâm PTGĐ  Cty CP Cảng Chân Mây    
13h30 Dự Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN Thành phần theo thông báo UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế; Đ/c Lâm P.TGĐ Cty CP Cảng Chân Mây    
Thứ Bảy 05/5 18h00 Dự lễ Hạ thủy tàu BS-01 Cty Đóng tàu Phà Rừng Thành phần theo thông báo Đ/c Lâm P.TGĐ Cty Đóng tàu Phà Rừng    
Go to top