Lịch công tác tuần 19 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19
Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 07/5 9h00 Họp giao ban Công ty mẹ - TCT

Thành phần theo thông báo

Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    
13h30

Họp về phương án bán Cty Cơ khí-điện- điện tử tàu thủy

TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT, KHĐT, Cty Cơ khí-điện-điện tử tàu thủy Q.TGĐ Phòng 5.1    
Thứ Ba 08/5 9h00

Họp báo cáo 4190

TCKT, TCNS-ĐT, KDTM Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
13h30

Họp về nội dung Brochure của Tổng công ty CNTT

KTSX, KDTM Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
Thứ Tư 09/5 9h00

Dự lễ phát động Tháng ATVSLĐ của Bộ GTVT

Đ/c Lâm P.TGĐ, Đ/c Thành Chủ tịch CĐ CNTTVN   Cảng Hải Phòng    
             
Thứ Năm 10/5 9h00 Họp về báo cáo tàu cá mẫu

TVHĐTV, đ/c Lâm PTGĐ, KDTM, KTSX, TCKT

Q.TGĐ Phòng 5.1 KDTM  
13h30

Họp về tầu 260teu Nam Triệu

TCKT, KDTM, KTSX Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
Thứ Sáu 11/5

9h00

Họp quyết toán các sản phẩm sử dụng vốn 4190 Hạ Long  Tổ quyết toán 4190, Hạ Long  Đ/c Lâm P.TGĐ Hạ Long     
             
Thứ Bảy  12/5 9h00 L/v với đối tác Tây Ban Nha về hợp tác đóng tàu  KDTM, KTSX, TCKT, Phà Rừng, Hạ Long  Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 5.1    
Go to top