Lịch công tác tuần 20 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20
Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai  14/5 8h30 Giám sát của Đảng ủy TCT đối với Đảng ủy Công ty Mẹ

Theo Quyết định

Đảng ủy TCT Phòng 5.1    
10h30

Họp thống nhất báo cáo Bộ GTVT về nguồn vốn 4190

TCKT, KTSX, KDTM Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
Thứ Ba 15/5 7h30 

Hội nghị phổ biến nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Q.TGĐ Bộ trưởng Bộ GTVT Bộ GTVT    
8h00

Hội nghị Ban Thường vụ kỳ họp tháng 5 Đảng ủy Tổng công ty

Thành phần theo giấy mời  Thường trực Đảng ủy Phòng 5.1    

9h30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 -2020 Thành phần theo giấy mời    Hội trường T2    
14h00 L/v với nhà máy cung cấp bơm Shin Machinery - Hàn Quốc KTSX, KDTM   Phòng 4.1    
14h00 Họp về nội dung làm việc với Báo giao thông KTSX, KDTM, TCKT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
Thứ Tư 16/5 9h00

Họp thống nhất báo cáo Bộ GTVT về nguồn vốn 4190

HĐTV, Ban TGĐ, TCKT, KDTM, KTSX    Phòng 5.1    

13h30

Họp xem xét của Lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Cty mẹ TCT  Thành phần theo thông báo Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
Thứ Năm 17/5

 

Đ/c Lâm đi công tác Tp.HCM

 

       
13h30

Dự tọa đàm nhân ngày KHCN VN

Thành phần theo thông báo Đ/c Hưng PBT TT phụ trách ĐB SSIC    

14h00

Họp về báo cáo TCC TCT Công nghiệp tàu thủy  Q.TGĐ, TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT Thứ trưởng Nguyễn Văn Công Bộ GTVT    
Thứ Sáu 18/5

8h30

Họp thống nhất đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí Thành phần theo thông báo   Phòng 2.2    

 

           
Go to top