Lịch công tác tuần 22 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 28/5  

Đ/c Trường TVHĐTV, đ/c Lâm PTGĐ đi công tác từ 25/5 đến hết ngày 29/5/2018

         

 

 

         
Thứ Ba 29/5 8h00

Dự họp Giao ban Tháng 5 - Bộ GTVT

Q.TGĐ Bộ trưởng - Bộ GTVT Bộ GTVT     

 

       

 

 
Thứ Tư 30/5 8h30

Khai mạc Chương trình đánh giá giám sát - chuyển đổi phiên bản Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 

Thành phần theo thông báo Ban ISO Hội trường T2     

Cả ngày 

L/v với BSI  Thành phần theo thông báo  Ban ISO Phòng 2.2    

14h00

Lễ chia tay cán bộ hưu trí bà Nguyễn Thị Thu Hồng ban KSNB  Thành phần theo thông báo    Hội trường T2    

14h00

Dự lễ Thế giới không thuốc lá  Đ/c Lâm PTGĐ Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Công Sảnh nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội bài    
Thứ Năm 31/5

Cả ngày 

L/v với BSI

Thành phần theo thông báo

Ban ISO Phòng 2.2     

9h30 

Dự lễ bàn giao tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 6.500 DWT XK sang Hàn Quốc  Thành phần theo giấy mời    Phà Rừng     

9h00

Họp SXKD 05 tháng & quỹ việc làm Quý 3/2018 KTSX, KDTM, TCKT, KHĐT, TCNS&ĐT  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1     

13h30

Họp Tổ quyết toán sử dụng vốn 4190 Tổ quyết toán 4190 Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1    

15h00

Bế mạc Chương trình đánh giá giám sát - chuyển đổi phiên bản Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO  Thành phần theo thông báo  Ban ISO Hội trường T2    
Thứ Sáu 01/6

9h00

Họp về công tác hủy tài sản cũ nát tại VP 20 Hồ Xuân Hương VP, TCKT, ĐMDN, TCNS&ĐT, KHĐT Đ/c Lâm PTGĐ VP chi nhánh VFC Hải Phòng VP, TCKT chuẩn bị  Hoãn

9h00

Hop về thống nhất phương án TCC Cty TNHH MTV CNTT & XD Sông Hồng TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT, KHĐT, TCNS-ĐT, Luật-HTQT, KTSX, Cty Sông Hồng, VFC Q.TGĐ Phòng 5.1  ĐMDN  Hoãn 

9h00

L/v với Thanh tra Chính phủ  TCKT   Thanh tra Chính phủ    

9h30

Họp trao đổi, triển khai việc chuyển trả các nguồn vốn theo QĐ 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Đ/c Sơn PTGĐ, TCKT Đại diện Bộ Tài chính Bộ Tài chính     

10h00

Họp về kho lưu trữ tại Sông Cấm VP, TCKT, ĐMDN, TCNS&ĐT, KHĐT, Sông Cấm Đ/c Lâm PTGĐ  Sông Cấm  VP thông báo Hoãn
Go to top