Lịch công tác tuần 23 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23
Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 04/6

9h00

Họp giao ban Công ty mẹ - TCT

Thành phần theo thông báo Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    

14h00

Họp Tổ quyết toán 4190 Lãnh đạo Tổ quyết toán T4190 Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng đ/c Lâm    
Thứ Ba 05/6 8h00

Họp về SXKD; Công tác quản lý & sử dụng vốn hỗ trợ SXKD 4190 tại Bạch Đằng

TVHĐTV, Q.TGĐ, đ/c Lâm PTGĐ, KHĐT, TCKT, KDTM, KTSX, ĐMDN  Thứ trưởng - Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công Bạch Đằng KHĐT, TCKT  

14h00

Họp về SXKD; Công tác quản lý & sử dụng vốn hỗ trợ SXKD 4190 tại Phà Rừng TVHĐTV, Q.TGĐ, đ/c Lâm PTGĐ, KHĐT, TCKT, KDTM, KTSX, ĐMDN  Thứ trưởng - Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công Phà Rừng 

KHĐT, TCKT

 
Thứ Tư 06/6 9h00

Họp về thống nhất phương án TCC Cty TNHH MTV CNTT & XD Sông Hồng

TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT, KHĐT, TCNS-ĐT, Luật-HTQT, KTSX, Cty Sông Hồng, VFC Q.TGĐ Phòng 5.1     

9h00

Họp xử lý hủy tài sản cũ nát tại VP 20 Hồ Xuân Hương, Hải Phòng  VP, TCKT, ĐMDN, TCNS-ĐT,  KHĐT, VFC-HP Đ/c Lâm P.TGĐ Chi nhánh VFC - HP    

10h00

Họp về kho lưu trữ tại Sông Cấm VP, TCKT, ĐMDN, TCNS-ĐT,  KHĐT, Sông Cấm, Bến Kiền Đ/c Lâm P.TGĐ Cty CP ĐT Sông Cấm VP  

13h30

Họp về báo cáo TCC 5 năm TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT, KHĐT, TCNS-ĐT, KDTM, KTSX, Luật&HTQT Q.TGĐ  Phòng 5.1 ĐMDN  
Thứ Năm 07/6

8h30

Họp về công nợ FSO5

KDTM, TCKT, KTSX, Luật&HTQT

Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 TCKT chuẩn bị Hoãn

10h00

Họp về công nợ tàu Xi măng Nghi Sơn TCKT, KDTM, Luật&HTQT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1   Hoãn

13h30

Họp quyết toán tàu 4.000T Bến thủy Tổ quyết toán 4190, Bến Thủy, VFC Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 Bến Thủy, Tổ QT4190  
Thứ Sáu 08/6

9h00

Họp xử lý tàu Beach & Glory TCKT, KDTM, KTSX, Luật&HTQT, VFC, Viễn Đông Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 TCKT, KDTM  

9h00

Họp v/v chuyển nợ tàu 1.700 TEU V22 từ Cty Vận tải Biển Đông sang Cty Đóng tàu Bạch Đằng TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ban TCKT, KDTM, KHDT, Luật&HTQT, VFC  Q.TGĐ  Phòng 5.1 TCKT  

14h30

Họp quyết toán dự án đầu tư của Cty Phát triển CNTT Thành phần theo thông báo Đ/c Lâm P.TGĐ Cty Phát triển CNTT - Khu CN Lai Vu     
Go to top