Lịch công tác tuần 25 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25
Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 18/6

9h00

Họp giao ban Công ty mẹ - TCT

Thành phần theo thông báo  Q.TGĐ

Hội trường Tầng 2

   

14h00

Họp v/v giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác tài chính của TCT TVHĐTV, Q.TGĐ, đ/c Sơn PTGĐ, TCKT Thứ trưởng-Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công  Phòng 5.1  TCKT   

15h00

Họp BCH Đảng bộ Công ty Mẹ Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Công ty Mẹ Đ/c Bí Thư Đảng bộ Công ty Mẹ Phòng 4.1    
Thứ Ba 19/6 9h00

Họp kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với cán bộ Cty Thành Long

Thành phần theo thông báo Q.TGĐ Phòng 5.1 TCNS-ĐT  

9h00

Chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - 21/06 Văn phòng Đ/c Hưng, Phó BT Đảng bộ TCty Báo Giao thông, Cổng thông tin Bộ GTVT VP  

14h00

Chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - 21/06 Văn phòng Đ/c Lâm P.TGĐ Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân VP  
Thứ Tư 20/6

9h00

Họp báo cáo C46 các tàu sử dụng vốn 4190 Nam Triệu

TCKT, TCNS&ĐT, Đ/c Thanh - Phó ban KTSX

Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 TCKT  

10h00

L/v với Cty sản xuất động cơ Anglo Belgian Corporation

KDTM, KTSX   Phòng 2.2   

 

 

           
Thứ Năm 21/6

9h00

Họp quyết toán tàu xi măng Nghi Sơn TCKT, KDTM Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 TCKT  

9h00

Họp về phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện TCC của Cty CP Đầu tư du lịch Quang Minh VNS và Cty CP Công nghiệp nặng Cửu Long  Đ/c Sơn PTGĐ, ban ĐMDN, TCKT, Luật&HTQT, TCNS&ĐT, Người đại diện vốn tại Cty Quang Minh và Cty CP CN nặng Cửu Long, VFC Q.TGĐ  Phòng 5.1 ĐMDN  

 

           
Thứ Sáu 22/6

9h00

Họp tổ quyết toán nguồn vốn 4190 Lãnh đạo Tổ QT4190 Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng đ/c Lâm   Hoãn

9h00

Dự lễ bàn giao tàu 56.200DWT tại Nam Triệu Đ/c Lâm PTGĐ, thành phần theo thông báo   Nam Triệu    

9h00

Họp về Quy chế Quản lý cán bộ của TCT Ban Tổ chức Đảng ủy, ban TCNS&ĐT  Q.TGĐ  Phòng 5.1     

 

           
Go to top