Lịch công tác tuần 26 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 25/6

8h00

Họp về chi phí đưa tàu FS Beach về Việt Nam và chi phí từ khi đưa tàu về Việt Nam đến nay

Q.TGĐ, đ/c Sơn PTGĐ, đ/c Lâm PTGĐ, ban TCKT, KDTM, Luật-HTQT Thứ trưởng Nguyễn Văn Công 

Bộ GTVT 

   

13h30 

Họp báo cáo thực hiện KL 882 Lãnh đạo ban Thanh tra BVCTrNB Đ/c Lâm PTGĐ Phòng đ/c Lâm    
Thứ Ba 26/6 9h00

Họp về tiến độ thực hiện Kho lưu trữ tại liệu

VP, TCNS&ĐT, TCKT, KHĐT, ĐMDN Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1     

18h45 

Đi công tác Bến Thủy  Đ/c Lâm PTGĐ        
Thứ Tư 27/6

Cả ngày

Họp với BCH, Ban Điều hành Công ty Đóng tàu Bến Thủy

Thành phần theo thông báo

Đ/c Lâm PTGĐ Bến Thủy     

 

 

       

 

Thứ Năm 28/6

9h00

Họp thực hiện hợp đồng, tiến độ các sản phẩm và kết quả SXKD dự kiến 6 tháng đầu năm 2018  KHĐT, KDTM, TCKT, KTSX, TCNS&ĐT Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1 KHĐT, KDTM, KTSX   

 

 

         
Thứ Sáu 29/6

 

           

 

           
Go to top