Lịch công tác tuần 33 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33
Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 13/8

9h00

Họp giao ban Công ty mẹ - TCT

Thành phần theo thông báo Q.TGĐ

Hội trường Tầng 2

   

13h30

Họp về báo cáo Thanh tra Chính phủ

TCKT, KHĐT, KTSX, KDTM Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1     
Thứ Ba 14/8

9h00

Họp về hợp tác với Peru KDTM, TCKT, KTSX, Thanh tra BVCTrNB Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1    

14h00

Hội nghị giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thành phần theo Giấy mời Đ/c Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Hội trường tầng 2    
Thứ Tư 15/8

9h00

Họp kết quả SXKD 6 tháng và cả năm 2018 tại Cty Đóng tàu Hạ Long

Thành phần theo thông báo

Đ/c Lâm PTGĐ Hạ Long    

 

 

       

 

Thứ Năm 16/8

9h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty - Kỳ họp tháng 8/2018

Thành phần theo Giấy mời Thường trực Đảng ủy TCT Phòng 5.1    

14h00

Họp thực hiện Kết luận TT Bộ Công thương

TCNS-ĐT, Thanh tra BVCTrNB, TCKT, KHĐT

Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1     
Thứ Sáu 17/8

10h00

Dự kiến họp BCH Đảng ủy Cty Mẹ TCT - Kỳ họp tháng 8/2018 Thành phần theo thông báo Đ/c Bí thư Đảng ủy Cty Mẹ TCT Phòng 4.1     

13h30

Hội nghị Quán triệt Nghị quyết TW 7 Toàn thể Đảng viên Công ty Mẹ TCT Đ/c Bí thư Đảng ủy Cty Mẹ TCT  Hội trường Tầng 2    

 

Go to top