Lịch công tác tuần 37 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 10/9 9h00 Họp giao ban Công ty mẹ - TCT Thành phần theo thông báo  Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    
             
Thứ Ba 11/9 9h00 Họp thống nhất tồn đọng kỹ thuật của FSO Vietsovpetro - 02  Đ/c Lâm PTGĐ, KDTM, TCKT, PTSC, VSP   Cty Vietsovpetro    
             
Thứ Tư  12/9 8h00  Họp kiểm điểm tình hình xử lý văn bản SBIC trình Bộ GTVT và các văn bản Bộ chỉ đạo SBIC thực hiện; xử lý khó khăn vướng mắc khi thanh lý tài sản của SBIC TVHĐTV, Ban TGĐ, TCKT, ĐMDN, KDTM, KHĐT, TCNS&ĐT,  Thứ trưởng Nguyễn Văn Công  Bộ GTVT     
13h30  Họp báo cáo DQS Đ/c Hùng Phó ban KHĐT, đ/c Nhã Phó ban TCNS&ĐT, đ/c Thanh Phó ban KTSX  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1     
Thứ Năm 13/9 8h30  Họp thực hiện KL Thanh tra Bộ Công thương  TCNS&ĐT, KHĐT, TCKT, Thanh tra BVCTrNB Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1     
             
Thứ Sáu 14/9              
             
Go to top