Lịch công tác tuần 38 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38
Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 17/9 9h00 Họp với Công ty MBS về Cảng Chân Mây KDTM Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1    
             
Thứ Ba 18/9 9h00 Họp kết quả SXKD 8 tháng KHĐT, KDTM, TCKT, KTSX, TCNS&ĐT Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1    
9h00 Họp TCC Cty Cảng Hòn Gai và Cty Xây dựng Hạ Long  TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT, KH&ĐT, TCNS&ĐT, Thanh tra BVCTrNB, Cty Cái Lân, Cty Cảng Hòn Gai, Cty CNTT&XD Hạ Long, Cty Thép Cái Lân, VFC  Q.TGĐ  Phòng 5.1  ĐMDN  
13h30  Họp TCC Cty Cái Lân và Cty Thép Cái Lân  TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT, KH&ĐT, TCNS&ĐT, Thanh tra BVCTrNB, Cty Cái Lân, Cty Cảng Hòn Gai, Cty CNTT&XD Hạ Long, Cty Thép Cái Lân, VFC  Q.TGĐ  Phòng 5.1  ĐMDN  
Thứ Tư  19/9 8h00 Dự lễ khai giảng Trường Đại học Hàng hải VN TCNS&ĐT, KTSX   Hải Phòng    
             
Thứ Năm 20/9 9h00 Dự kiến họp về giao KH SXKD 2019 và Doanh thu hòa vốn của các đơn vị KHĐT, KTSX, KDTM, TCKT, TCNS&ĐT Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1 KHĐT, KTSX HOÃN 
9h00 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy kỳ họp tháng 9/2018 Thành phần theo Giấy mời Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Phòng 5.1 Đảng ủy TCT   
10h30  Họp về nội dung báo cáo Thanh tra Chính phủ TVHĐTV, Ban TGĐ, Trưởng phó Ban TCKT  Q.TGĐ  Phòng 5.1  TCKT   
             
Thứ Sáu 21/9 9h00 Họp về hướng dẫn xây dựng dự toán đóng tàu KTSX, KDTM, TCKT, KHĐT Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1 KTSX HOÃN 
             
Go to top