Lịch công tác tuần 39 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39
Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 24/9 9h00 Họp giao ban Công ty mẹ - TCT Thành phần theo thông báo  Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    
             
Thứ Ba 25/9 8h30  Họp kiểm tra, rà soát các nội dung chi thực tế của SBIC các năm qua và KH chi hoạt động Cty mẹ 03 năm Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính Bộ GTVT; các ban TCKT, KHĐT, TCNS&ĐT  Vụ QLDN-Bộ GTVT  Phòng 4.1    
15h00  Họp về nội dung báo cáo Thanh tra Chính phủ TVHĐTV, Ban TGĐ, TCKT, KDTM, KTSX  Q.TGĐ  Phòng 5.1     
Thứ Tư  26/9 9h00 Họp v/v thu hồi tàu cá Quốc Trọng  KDTM, TCKT, KTSX, Thanh tra BVTrNB   Phòng 4.1     
9h30 Họp với Thanh tra Chính phủ  TVHĐTV, Ban TGĐ, TCKT Q.TGĐ  Phòng 5.1     
             
Thứ Năm 27/9 9h00 Họp Quỹ Đầu tư VIF Đ/c Sơn PTGĐ   Quỹ VIF    
9h00 Họp về Hồ sơ thế chấp FSO5 Đoàn Thanh tra Chính phủ, DATC, BIDV Bắc Hà Nội, TCKT, KDTM  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 5.1     
13h30 Họp về Công ty Cái Lân và Công ty Hải Hà  TCKT, KHĐT, TCNS&ĐT Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1     
13h30  Dự Hội nghị chủ đề Vận tải biển VN - cơ hội thách thức KTSX, KDTM  Cục Hàng hải VN Cục Hàng hải VN     
Thứ Sáu 28/9 8h00 Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 của Bộ GTVT  Đ/c Sơn PTGĐ, ban KHĐT  Bộ GTVT  Bộ GTVT     
10h45  L/v với Hyundai Mipo TVHĐTV, đ/c Lâm PTGĐ, KDTM, TCKT, KTSX Q.TGĐ  Phòng 5.1     
15h00  Họp BCH Đảng ủy Công ty Mẹ kỳ họp  tháng 9  Các đồng chí UV BCH Đảng ủy Cty Mẹ  Đ/c Bí thư Đảng ủy Công ty mẹ  Phòng 4.1     
Go to top