Lịch công tác tuần 42 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 15/10              
14h00 Họp về kho nổi FSO5 với Cục Đăng Kiểm VN Đ/c Lâm PTGĐ, KDTM, KTSX   P309 - Cục ĐKVN    
Thứ Ba 16/10 8h30 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty  Thành phần theo giấy mời  Thường trực Đảng ủy TCT  Phòng 5.1    
13h30 Họp về dự kiến chi phí Cty Mẹ 2019 Các ban chuyên môn, Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trung tâm, VP Đ/c Lâm PTGĐ Hội trường tầng 2 KHĐT  
Thứ Tư   17/10 9h00 Họp về kế hoạch tiến độ tầu BS02 và công tác ATLĐ Phà Rừng KTSX, KDTM, TCKT, KHĐT Đ/c Lâm PTGĐ Phà Rừng  KTSX  
             
Thứ Năm 18/10 Cả ngày  Tham dự Lớp bồi dưỡng giảng dạy lý luận chính trị Đ/c Lâm PTGĐ Đảng ủy Khối DNTW Tòa nhà HUD - 37 Lê Văn Lương    
8h30 - 10h00 Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLVB Lãnh đạo TCT, Trưởng/phó các ban chuyên môn/Đảng/Công đoàn/ Đoàn thanh niên Cty Công nghệ & truyền thông 3I Hội trường tầng 2    
9h00 Chuẩn bị nội dung giải trình các ý kiến của Bộ Tài chính với báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện TCC của TCT CNTT  Đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT  Q.TGĐ  Phòng 5.1    
13h30 - 15h00 Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLVB Lớp chuyên viên 1 Cty Công nghệ & truyền thông 3I Hội trường tầng 2    
15h00 - 16h30 Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLVB Lớp chuyên viên 2 Cty Công nghệ & truyền thông 3I Hội trường tầng 2    
16h30 Buổi gặp mặt nhân ngày thành lập Hội liên hội phụ nữ Việt Nam 20/10  HĐTV, Ban TGĐ, Đảng ủy TCT, Công đoàn CNTT VN, Đoàn TN TCT, Đảng ủy Cty Mẹ, Lãnh đạo đại diện các ban chuyên môn, VP, Trung tâm, toàn thể chị em phụ nữ Cty mẹ Lãnh đạo TCT  Hội trường tầng 2    
Thứ Sáu 19/10 9h30 - 11h30 Họp SXKD 9 tháng và cả năm 2018 của Cty Đóng tàu & CNHH Sài Gòn TVHĐTV, KHĐT, KTSX, TCKT, TCNS&ĐT, SSMI Đ/c Lâm PTGĐ SSMI    
13h30 -15h30 Họp SXKD 9 tháng và cả năm 2018 của Cty CNTT Sài Gòn TVHĐTV, KHĐT, KTSX, TCKT, TCNS&ĐT, SSIC Đ/c Lâm PTGĐ SSIC    
14h00 (cuộc họp chuyển từ 15h00 sang 14h00) Họp về báo cáo tái cơ cấu của TCT Công nghiệp tàu thủy  TVHĐTV, Q.TGĐ, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT  Thứ trưởng Nguyễn Văn Công Bộ GTVT    
15h30 - 17h00 Họp SXKD 9 tháng và cả năm 2018 của Cty Đóng tàu 76 TVHĐTV, KHĐT, KTSX, TCKT, TCNS&ĐT, Đóng tàu 76 Đ/c Lâm PTGĐ SSIC    
Go to top