Lịch công tác tuần 48 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48
Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 26/11 7h30  Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TW nhiệm kỳ 2021-2026 Q.TGĐ Bộ trưởng Bộ GTVT  Bộ GTVT     
9h00 Dự buổi tiếp công dân tại Bộ GTVT  Q.TGĐ, ban Thanh tra BVCTrNB Bộ trưởng Bộ GTVT  Bộ GTVT     
10h00 Họp BCH Đảng ủy Công ty mẹ Các đồng chí UVBCH Bí thư Đảng ủy Cty mẹ  Phòng 2.2    
14h00 Họp giao ban Công ty mẹ - TCT Thành phần theo thông báo  Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    
14h00 Họp thực hiện KL 882 TTCP Đ/c Lâm PTGĐ, Thanh tra BVCTrNB, KHĐT, TCKT, TCNS&ĐT Thanh tra Chính phủ Trụ sở TTCP    
Thứ Ba 27/11              
14h00 Họp về tàu cá Hoàng Vỹ 01 KDTM, KTSX, TCKT, Thanh tra BVCTrNB  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1    
Thứ Tư   28/11              
14h30 Họp SXKD Công ty Sông Hồng KHĐT, KTSX, TCKT, KDTM, TCNS&ĐT Đ/c Lâm PTGĐ  Cty Sông Hồng     
Thứ Năm 29/11              
             
Thứ Sáu 30/11              
             
Go to top