Lịch công tác tuần 53 - Công đoàn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53 (CÔNG ĐOÀN CNTT VIỆT NAM)
Từ ngày 25/12/2017 đến 29/12/2017
Ngày/
tháng
Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
25/12
9h00 Làm việc với CĐ Công ty Đóng tàu Hạ Long Đ/c Thành, Nghị, Huyên, Hùng Đ/c Thành Công ty Đóng tàu Hạ Long  
Thứ Ba
26/12
8h00 Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII Các Ban CĐ Đ/c Thành Hội trường Tổng công ty CNTT  
Thứ Tư
27/12
8h00 Làm việc với CĐ Công ty Đóng tàu Phà Rừng Đ/c Thành, Nghị, Chuyên, Hùng Đ/c Thành Công ty Đóng tàu Phà Rừng  
14h00 Làm việc với CĐ Công ty Đóng tàu Bạch Đằng Công ty Đóng tàu Bạch Đằng  
Thứ Năm   28/12 8h00 Làm việc với CĐ Công ty CNTT Nam Hà Đ/c Thành, Nghị, Hùng Đ/c Thành Công ty CNTT Nam Hà  
14h00 Làm việc với CĐ Công ty CNTT Sông Đào Công ty CNTT Sông Đào  
Thứ Sáu    29/12 8h30 Làm việc với CĐ Công ty Đóng tàu Nam Triệu Đ/c Thành, Nghị, Hùng, Hiếu Đ/c Thành Công ty Đóng tàu Nam Triệu  
14h00 Làm việc với CĐ Công ty Đóng tàu Damen - Sông Cấm Công ty Đóng tàu Damen -Sông Cấm  
Thứ bảy
30/12
           
Chủ nhật
31/12
           
Go to top