Lịch công tác tuần 53 - Đảng ủy

LỊCH CÔNG TÁC 
của Đảng ủy Tổng công ty từ ngày 25/12/2017 đến 29/12/2017
 
  Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị
chuẩn bị
Ghi chú
Thứ hai
25/12
             
Thứ ba
26/12
8h00 Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII khu vực Hà Nội Theo Công văn triệu tập   Hội trường tầng 2 - 172 Ngọc Khánh    
Thứ tư
27/12
9h00 Giao ban Các Ban Xây dựng Đảng Các Ban Xây dựng Đảng Đ/c Phó Bí thư Thường trực - Phụ trách Đảng bộ Phòng họp 2.2    
13h00 Công bố quyết định 632,633,634,635-QĐ/ĐU ngày 20/12/2017 của Đảng ủy Tổng công ty CNTT tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy Theo Quyết định 632, 633, 634, 635 -QĐ/ĐU ngày 20/12/2017 UBKT Đảng ủy Khối DNTW Đơn vị    
Thứ năm
28/12
8h00 Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Theo Công văn triệu tập Đ/c Phó Bí thư Thường trực - Phụ trách Đảng bộ Hội trường Công ty CNTT Sài Gòn    
Cả ngày Công bố quyết định 632,633,634,635-QĐ/ĐU ngày 20/12/2017 của Đảng ủy Tổng công ty CNTT tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy Theo Quyết định 632, 633, 634, 635 -QĐ/ĐU ngày 20/12/2017 UBKT Đảng ủy Khối DNTW Đơn vị    
Thứ sáu
29/12
             
Go to top