Bổ nhiệm cán bộ Công ty Cơ khí Điện – Điện tử tàu thuỷ

Ngày 6 tháng 7 năm 2011, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty Cơ khí Điện - Điện tử tàu thuỷ.

Ông Chu Đình Động, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo Tập đoàn đã công bố các Quyết định số 616/QĐ-CNT  ngày 01 tháng 7 năm 2011 bổ nhiệm có thời hạn 05 năm cho ông Nguyễn Sỹ Hiệp, thạc sỹ chuyên ngành, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Điện - Điện tử Công nghiệp tàu thuỷ và Quyết định số 617/QĐ-CNT bổ nhiệm có thời hạn 05 năm cho ông Trần Trường Thành, Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Chủ tịch Tập đoàn trao QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hiệp và Trần Trường Thành
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể về các vấn đề phương án sản xuất, vấn đề lao động hiện tại và tương lai gần, các phương án đầu tư cơ sở vật chất cho Công ty nhằm mang lại hiệu quả cải thiện đời sống cán bộ CNV và thực hiện tốt mục tiêu phát triển công nghiệp phụ trợ của Tập đoàn mà các sản phẩm của Công ty Cơ khí Điện - Điện tử tàu thuỷ là một trong những tiềm năng cần ưu tiên phát triển.
Lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch và Giám đốc Công ty
Để làm tốt nhiệm vụ được giao, Công ty cần có các đề án khả thi như đầu tư một nhà máy đủ năng lực sản xuất một số thiết bị điện tàu thuỷ cần thiết đạt chất lượng cao được Đăng kiểm quốc tế cấp chứng chỉ và hy vọng trong thời gian không xa, sản phẩm của Công ty sẽ có mặt tại hầu hết các con tàu đóng mới phục vụ vận tải biển trong nước và xuất khẩu.
PV Tạp chí
Go to top