Công bố Quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng

Sáng 11/4/2011, tại Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng, Hải Phòng, Tập đoàn CNTT Việt Nam và Ban Thường vụ Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 02 đồng chí Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng.

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-CNT ngày 21/01/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn CNTT Việt Nam về việc Ban hành quy chế quản lí cán bộ trong Tập đoàn và Quyết định số 90/QĐ-CNT ngày 18/02/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn CNTT Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lí cán bộ trong Tập đoàn; căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu cán bộ của Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng trong năm 2011 và những năm tiếp theo, sáng 11/4/2011, tại Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng, Tập đoàn CNTT Việt Nam và Ban Thường vụ Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm 02 đồng chí Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng.

 

      

 

Tới dự có ông Trương Văn Tuyến – Tổng Giám đốc Tập đoàn CNTT Việt Nam; ông Nguyễn Quang Khái – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn CNTT Việt Nam; ông Chu Đình Động – Trưởng ban Tổ chức nhân sự và đào tạo Tập đoàn CNTT Việt Nam; ông Chu Thế Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng; ông Trương Hoàng Cao – Tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng cùng các đ/c lãnh đạo chủ chốt đại diện cho các xí nghiệp, phòng ban trong toàn Tổng Công ty.

 

      

 

Căn cứ theo quyết định bổ nhiệm cán bộ, đại diện lãnh đạo Tập đoàn, ông Chu Đình Động đã công bố Quyết định số 233/QĐ-CNT của Tập đoàn CNTT Việt Nam, bổ nhiệm ông Vũ Duy Đạt, Thạc sĩ kĩ thuật tàu thủy, kĩ sư vỏ tàu thủy, giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày kí; và Quyết định số 234/QĐ-CNT của Tập đoàn CNTT Việt Nam, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tài, kĩ sư cơ khí, giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày kí. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 08/4/2011.

 

      

 

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, ông Trương Văn Tuyến đã chúc mừng 2 tân Phó tổng Giám đốc Bạch Đằng, đồng thời nhấn mạnh, đây là vinh dự hết sức lớn lao và cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề đối với các đồng chí, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Vì vậy, các đồng chí phải chứng minh được khả năng, nhiệt huyết, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của mình để xứng đáng với sự kì vọng của lãnh đạo Tập đoàn cũng như toàn thể CBCNV trong Tổng Công ty. Đồng thời tin tưởng rằng, với việc bổ sung thêm 2 đ/c vào Ban Tổng giám đốc, Tổng Công ty sẽ phát huy được trí tuệ, sức mạnh và kinh nghiệm, cùng đoàn kết nhất trí vượt qua khó khăn thử thách, tạo đà phát triển ổn định và bền vững trong những năm tiếp theo.

 

       

 

Tiếp đó, đ/c Nguyễn Anh Tài – tân Phó tổng Giám đốc đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự kì vọng và tin tưởng lớn lao của Tập đoàn và Ban lãnh đạo Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng. Đ/c xin lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ của ông Tổng Giám đốc Tập đoàn CNTT Việt Nam, đồng thời hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách được giao phó, cống hiến hết sức mình vì sự ổn định và phát triển của Tổng Công ty.

 

       

 

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng, ông Chu Thế Hưng đã chúc mừng và chia vui với 2 đ/c được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc. Chủ tịch khẳng định, 2 cán bộ được bổ nhiệm lần này đều là những người có đủ điều kiện, xứng đáng với vị trí của mình và đây thực sự là những nhân tố quan trọng trong sự phát triển của Tổng Công ty.

 

 

TCty Bạch Đằng

Go to top