THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thông báo bán các tài sản, cụ thể như sau:

PHỤ LỤC 05

 


THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN

 

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thông báo bán các tài sản, cụ thể như sau:

 

           

1

Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản xuất khẩu Bảo Ninh - Quảng Bình

Địa chỉ: Thôn Cửa Phủ, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới.

Chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Vinashin Quảng Bình

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thành           Điện thoại: 091.301.3979

Thời gian thuê đất còn lại: 40 năm (hết hạn năm 2052)

Diện tích đất sử dụng: 300.000m2. Tại: Thôn Cửa Phủ, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới.

Tổng tài sản theo sổ sách kế toán: 17.872.727.594 đồng

 

2

Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Vinafishin II

Địa chỉ: Thị trấn Thuận An, Phú Vang, thành phố Huế

Chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Công nghiệp Thủy sản Vinashin

Giám đốc: Phạm Đình Trung                    Điện thoại: 0914.228.160

Diện tích đất sử dụng: 18.000m2. Tại: Thị trấn Thuận An, Phú Vang, thành phố Huế

Tổng tài sản theo sổ sách kế toán: 21.841.516.600 đồng

 

3

Đất tại đường Nguyễn Tất Thành - TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Có vị trí từ lô 9-18 tại Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Chủ sở hữu: Trường trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy III

Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Châu        Điện thoại: 0903.579.087

Diện tích đất sử dụng: 1.237m2

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở giáo dục - đào tạo có kinh doanh

 

4

Đất dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc - Quảng Nam

Địa chỉ: Khu đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

Chủ sở hữu: Trường trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy III

Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Châu        Điện thoại: 0903.579.087

Diện tích đất sử dụng: 48.840m2

Thời gian sử dụng đất: Lâu dài

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu quyền sử dụng đất

Mục đích sử dụng: Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Giám đốc Công ty hoặc

Ông Đinh Văn Tần - Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán

Điện thoại: 04 62 7474 21 (ext: 2116)

Di động: 0982.416.168

 

Go to top