THÔNG BÁO

            Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tại các công ty cổ phần cụ thể như sau:

THÔNG BÁO BÁN PHẦN VỐN GÓP VÀ QUYỀN GÓP VỐN

CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN

 

            Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tại các công ty cổ phần cụ thể như sau:

 

1

 Công ty cổ phần Vận tải Sông biển Cần Thơ:

Địa chỉ: 230 Trần Hưng Đạo - Thành phố Cần Thơ

Đại diện theo pháp luật: Ông Võ Hoàng Bá           Mobile: 0913.974.516

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh vận tải hàng hóa trong và ngoài nước, kinh doanh dịch vụ cảng, cho thuê kho bãi,...

Vốn điều lệ: 26.162.000.000 VNĐ trong đó SBIC chiếm 68%

Diện tích đất sử dụng: 124m2. Tại: Số 230 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.779.016 cổ phần (trong đó có 470.916 cổ phần đã góp bằng thương hiệu của Tổng công ty)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ   

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty: Ô. Mạc Văn Cương Mobile: 0918.025.439

 

2

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ:

Địa chỉ: 26 Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, TP Cần Thơ

Đại diện theo pháp luật: Ông Mạc Văn Cương                Mobile: 0918.025.439

Ngành nghề kinh doanh chính: Đóng tàu biển, tàu sông, thiết bị phương tiện nổi, gia công cơ khí. Vận tải hàng hóa và hành khách,....

Vốn điều lệ: 47.329.850.000 VNĐ trong đó SBIC chiếm 63% 

Diện tích đất sử dụng: 27.125,7. Tại: Số 26 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.974.316 cổ phần (trong đó có 770.751 cổ phần đã góp bằng thương hiệu của Vinashin)

Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ/cổ phần

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty: Ô. Trần Quốc Hiệp  Mobile: 0913.553.472

                                                                                

3

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Nam Hà:

Địa chỉ: Số 02 đường Đê sông Đào, phường Trần Quang Khải, Nam Định

Đại diện theo pháp luật: Ô. Trần Ngọc Thế       Mobile: 0350.3849797

Vốn điều lệ: 60.870.930.000 VNĐ trong đó SBIC chiếm 65% 

Diện tích đất sử dụng: 62.086m2. Tại: Số 01 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định   

Ngành nghề kinh doanh chính: Đóng mới, sửa chữa và phục hồi các phương tiện thủy; Gia công chi tiết phân đoạn, tổng đoạn phục vụ đóng tàu xuất khẩu; Đóng mới các loại sà lan tự hành,....

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.199.793 cổ phần (trong đó có 938.828 cổ phần đã góp bằng thương hiệu của Tổng công ty)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty: Ô. Lê Văn Thái  Mobile: 0915.040.022

 

4

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Sông Lô:

Địa chỉ: Dữu Lâu-TP Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

Đại diện theo pháp luật: Ô. Nguyễn Trung Thông           Mobile: 0913.282.671

Vốn điều lệ: 35.885.200.000 VNĐ trong đó SBIC chiếm 54% 

Ngành nghề kinh doanh chính: Đóng mới và sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy; Sản xuất sản phẩm công nghiệp; Vận tải hàng hóa đường thủy;....

Diện tích đất sử dụng: 70.229m2. Tại: phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời gian sử dụng: 50 năm

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.820.920 cổ phần (trong đó có 311.480 cổ phần đã góp bằng thương hiệu của Tổng công ty)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty: Ông Lê Ngọc Quang  Mobile: 0982.922.228

5

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền:

Địa chỉ: Số 585 đường Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Đại diện theo pháp luật: Ô. Trần Văn Phương    Mobile: 0903.423.097

Vốn điều lệ: 21.971.530.000 VNĐ trong đó SBIC chiếm 68% 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các loại khí công nghiệp…

Diện tích đất sử dụng: 36.836,07m2. Tại: số 585 đường Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Thời gian sử dụng đến 08/06/2029

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.197.153 cổ phần

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty: Bà Lê Phong Hương Mobile: 0912.122.313

 

 

            Chi tiết xin liên hệ:
             Ông Nguyễn Công Định - Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
             Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

            Số điện thoại: 0912 424217

Go to top