Thông báo: V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

 

Công ty Cổ phần Thép Vân Thái Vinashin có nhu cầu tìm hiểu, lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện thủ tục bán/thanh lý các tài sản, cụ thể như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản là máy móc thiết bị đã qua sử dụng.

+ Giá trị thẩm định giá: Giá khởi điểm bán thanh lý các tài sản Nhóm 2 – Nhóm 4 (Tài sản là máy móc thiết bị đã qua sử dụng) là 4.043.876.000 VNĐ (Bốn tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

Các đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành, có nhu cầu tham gia, đề nghị liên hệ công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thép Vân Thái Vinashin

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

+ Ông Vũ Anh Tuấn – Phó giám đốc công ty

+ Bà Nguyễn Hải Vân – Kế toán trưởng Công ty,

Điện thoại: 0987.368777

Email: nguyenhaivankt@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ quan tâm đến hết ngày 30/7/2019.

Go to top