Tầu chở ô tô 4.900 xe

  CÁC THÔNG SỐ CHÍNH
Chiều dài  : 185,60 m
Chiều rộng: 32,26 m
Chiều cao : 14,01 m ( đén boong số 5)
Mớn nước: 8,40 m
Trọng tải   : 14.000 dwt
Số xe         : 4.900 xe
Máy chính : MAN B&W 6S60ME-C: 1 x 13.560 kW
Tốc độ      : 20,50 hải lý/giờ
Nơi đóng  : Công ty đóng tầu Hạ Long
Các sản phẩm khác

Tầu chở ô tô 6.900 xe

Go to top