Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối DNTW về việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; Trong 2 ngày 10 và 11/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (CNTT) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 167 đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội các Đảng bộ/chi bộ trực thuộc và đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đương nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của  gần 10 nghìn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động toàn Tổng công ty.

đ/c Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội

Đ/c Vũ Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TCT phát biểu khai mạc đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí: Hoàng Giang, phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính cơ quan UBKT Trung ương; đ/c Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ Trưởng Vụ 5 Ban Nội chính Trung ương, đ/c Trần Văn Thuật phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN; các đ/c trong tổ công tác số 6, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối DNTW; đại diện lãnh các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục A04, CO3 Bộ Công an, Cục đăng kiểm, Cục Hàng Hải; đại diện Tổng Công ty Hàng Hải, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam …

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh Tổng công ty CNTT cùng Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực vượt bậc, tập trung cao độ vừa chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vừa phát triển kinh tế; Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã được thực hiện khẩn trương, thiết thực, đảm bảo trang trọng, đúng quy định, với đầy đủ 4 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thảo luận, đóng góp  ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty CNTT,  nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.   

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty CNTT, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết; Dân chủ; Trách nhiệm; Hiệu quả” để thực hiện mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; Đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của Tổng công ty trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu”  

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, biểu dương sự cố gắng vượt bậc của cán bộ, đảng viên, NLĐ toàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tiếp theo, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề với Đảng ủy Tổng công ty đòi hỏi cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu Tổng công ty, đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành công tác Bầu cử đúng quy định, số phiếu bầu tập trung cao, đủ số lượng, cơ cấu theo quy định, với kết quả cụ thể:

1.  Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty CNTT, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 23 đồng chí.

2.  Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Tổng công ty CNTT. Đồng chí Ngô Tùng Lâm được bầu tiếp tục  giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty CNTT

3. UBKT  Đảng ủy Tổng công ty gồm 7 đồng chí. Đ/c Nguyễn Hữu Thiệp được bầu chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty CNTT.

4. Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty CNTT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và kinh nghiệm gần 25 năm xây dựng và phát triển, toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương, chủ động nắm bắt thời cơ, vững tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

                                                                                                            Ban Tuyên giáo – Đoàn thể

Go to top