Đóng tàu Thịnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng - công đoàn - đoàn thanh niên năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 và hội nghị người lao động 2018

Vào trung tuần tháng 1/2018, Công ty Đóng tàu Thịnh Long đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng - Công đoàn - Đoàn thanh niên, tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018 đồng thời tổ chức Hội nghị người lao động 2018. Phó tổng giám đốc SBIC Ngô Tùng Lâm tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Ban Công tác Đảng - Công đoàn - đoàn thanh niên SBIC; Về phía Thịnh Long có ông Trần Quang Nho - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty; ông Nguyễn Khánh Tường - Phó bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty và 69 đại biểu xuất sắc đại diện cho 400 lao động của Công ty.

Năm 2017 tiếp tục phát huy những thành quả của năm 2016, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường, đóng và bàn giao đúng tiến độ các tàu Kiểm ngư cho Quân chủng Hải quân, tàu bùn, tàu hàng, tàu cá của ngư dân theo nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả SXKD năm 2017 với tổng sản lượng đạt 97% kế hoạch năm, doanh thu đạt 101% kế hoạch năm, thi công và bàn giao 15 sản phẩm, sửa chữa loạt tàu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, với kết quả đạt được đó, sang năm 2018, Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị để tìm kiếm các đơn hàng đóng mới, xúc tiến chương trình hợp tác đóng tàu với đối tác nước ngoài. Tuy nhiên năm 2018 được dự báo vẫn còn nhiều những khó khăn thách thức do đà phục hồi của nền kinh tế còn chậm, công nghiệp đóng tàu thế giới cũng như trong nước chưa có tín hiệu phục hồi, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Công ty đề ra cần sự lỗ lực rất lớn, sự đoàn kết nhất trí của Ban lãnh đạo Công ty, sự hỗ trợ của SBIC, các ngành, các cấp và đặc biệt là sự quyết tâm, cống hiến của toàn thể CNCNV.

 

 

 

        Ông Trần Quang Nho - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2017 và phương hướng SXKD 2018 của Công ty

 

Về công tác Đảng - Công đoàn - Đoàn thanh niên Công ty được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy SBIC, Đảng ủy Công ty đã thể hiện quyết tâm, xác định rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch, tạo đủ việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Công ty chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong phát triển kinh doanh đối với Nhà nước và người lao động. Công tác lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty được quan tâm lãnh đạo, các tổ chức quần chúng có nhiều phong trào, công trình được cấp trên đánh giá có tính sáng tạo.

Ông Nguyễn Đình Đoan - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn  đọc Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác Đảng - Công đoàn - Đoàn TN năm 2017 và phương hướng 2018.

 

Ông Trương Thành Hùng - Phó tổng giám đốc đọc Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các Phòng, phân xưởng Công ty Hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 phương hướng 2018-2020; Ban đối thoại người lao động; Kết quả thực hiện quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể.

                                                                Hội nghị bỏ phiếu Bầu Ban thanh tra nhân dân; Ban đối thoại người lao động.

                                                                                         Tham luận của đơn vị phòng Điều hành sản xuất.

                                           Ông Nguyễn Khánh Tường - Tổng giám đốc Công ty giải đáp những ý kiến đóng góp của người lao động

Cũng trong không khí trang nghiêm của Hội nghị người lao động Công ty 2018, Hội nghị đã nghe và thảo luận có nhiều ý kiến đóng góp cho bản Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng 2018, các ý kiến cơ bản nhất trí với báo cáo; tuy nhiên một số ý kiến cũng nhấn mạnh thêm: cần bổ sung và hoàn thiện các quy trình kiểm soát chất lượng, cần làm tốt công tác kiểm tra. Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận về thỏa ước lao động tập thể 2017, quy định, dự thảo phương án lương khối gián tiếp và không có phương án gì về sửa đổi bổ sung. Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận về quy chế dân chủ và đã hoàn toàn nhất trí.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Ngô Tùng Lâm - Phó Tổng giám đốc SBIC thay mặt Ban lãnh đạo SBIC đã tuyên dương kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2017, hoàn thành 5/7 chỉ tiêu đã đạt ra trong năm 2017 trong đó 2 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Để đạt được thành quả đó cần sự chỉ đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết nhất trí hoàn thành nhiệm vụ SXKD đã đề ra của toàn thể CB-CNV Công ty. Sang năm 2018, Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018 đề ra Ban lãnh đạo Công ty năng động tìm kiếm thị trường, tạo công ăn việc làm, toàn thể CB-CNV Công ty cần cố gắng, đoàn kết, nhất trí, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn để hoàn thành công việc được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018 công ty đề ra.

                                                                    Ông Ngô Tùng Lâm - Phó Tổng giám đốc SBIC trao quyết định khen thưởng.

      Ông Nguyễn Khánh Tường - Tổng giám đốc Công ty trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị đạt danh hiệu thi đua tiên tiến năm 2017.

 

 

 

Tin và ảnh: Thịnh Long

Go to top