Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn SBIC lần thứ X, khoá IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Ngày 15/12/2017, tại Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn - Khu I, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X, khóa IV nhiệm kỳ 2013-2018. Hội nghị đã thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác Tổ chức tại Đại hội Công đoàn CNTT Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Đồng chí: Trần Bá Thành, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ,  Ban Chấp hành và UBKT Công đoàn CNTT Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Trần Bá Thành - Chủ tịch Công đoàn CNTT Việt Nam cho biết: Trong 11 tháng của năm 2017, Công đoàn CNTT Việt Nam và các công đoàn cơ sở trong Tổng công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra ngay tại đầu năm, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội Công đoàn CNTT Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023. Tuyên truyền về các chủ trương, đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải; thực hiện tốt các quy chế, quy định của đơn vị có liên quan trực tiếp đến người lao động.

 Đồng chí Trần Bá Thành, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam chủ trì Hội nghị .

 

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở và công tác chuẩn bị cho Đại hội V Công đoàn CNTT Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo tổng kết UBKT năm 2017 và phương hướng năm 2018; Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn CNTT Việt Nam tập trung vào xây dựng đề án công tác nhân sự, quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy Ban kiểm tra Công đoàn CNTT Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cho hoạt động. Hội nghị Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Công đoàn CNTT Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đề án nhân sự theo quy trình để báo cáo Đảng ủy Tổng công ty và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét trước khi tiến hành công tác tổ chức Đại hội V Công đoàn CNTT Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 vào cuối tháng 3/2018.

 

 

Tin: Công đoàn CNTT Việt Nam

Go to top