Lịch công tác tuần 21 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 21/5 8h00 Họp về TCC nợ cho Cty Vận tải Biển Đông và Cty Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tại TCT CNTT và Cty Tài chính CNTT 

Đ/c Sơn PTGĐ, TCKT 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công  Bộ GTVT    
9h00

Họp giao ban Công ty mẹ - TCT

Thành phần theo thông báo Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    

14h00

Thứ trưởng - Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công l/v với Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Thứ trưởng - Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công Hội trường Tầng 2    

14h30

Thứ trưởng - Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công l/v với Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV TCT  Ban Thường vụ Đảng ủy, TVHĐTV TCT  Thứ trưởng - Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công Hội trường Tầng 2    

15h00

Thứ trưởng - Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công l/v với Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban TGĐ, Trưởng các ban chuyên môn TCT  Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban TGĐ, Trưởng các ban chuyên môn Thứ trưởng - Phụ trách HĐTV Nguyễn Văn Công  Hội trường Tầng 2    
Thứ Ba 22/5 9h00

Họp thống nhất nội dung Brochure SBIC

KTSX, KDTM, Văn phòng Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KTSX Hoãn
14h00

Họp với Công ty Kanematsu

KDTM, TCKT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng đ/c Lâm    

14h00

L/v với Huyndai Mipo v/v lấy ý kiến chấm dứt hợp đồng dịch vụ  KDTM, TCKT, Luật-HTQT, Hyundai VNS Q.TGĐ Phòng 5.1 KDTM  
Thứ Tư 23/5 8h30

Họp quyết toán 4190 Nam Triệu

Tổ quyết toán 4190 Đ/c Lâm P.TGĐ Nam Triệu    

 

           
Thứ Năm 24/5

 

 

 

       

13h30

Họp tiến độ các sản phẩm và xúc tiến hợp đồng 5 tháng 2018  KTSX, KDTM, KHĐT, TCKT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KTSX, KDTM   
Thứ Sáu 25/5

9h00

Họp về kết quả SXKD chính thức năm 2017 và Quý 1 năm 2018 KHĐT, TCKT, KDTM, KTSX Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KHĐT  

 

Đ/c Lâm PTGĐ đi công tác từ tối 25/5 đến hết ngày 29/5/2018          
Go to top