ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, TẬP TRUNG TRÍ TUỆ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ

Là người sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đảng ta Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng vai trò, vị trí của chi bộ. Người viết "Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt ». Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua đã xác định" Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên, thu nộp đảng phí"

Đại hội Chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2025 mang ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn giữ vững ổn định chính trị, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu to lớn trong thực hiện đường lối đổi mới, qua đó nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đánh dấu vị trí, vai trò tầm quan trọng của chi bộ trực cơ sở thuộc đảng bộ xã; những ưu điểm nổi bật, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, để làm cơ sở quán triệt đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 ( Khóa XI – XII) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và “xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư, quy trình công tác nhân sự, quy chế bầu cử trong đảng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng cấp ủy khóa mới và cơ cấu hợp lý.

Xuất phát từ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của chi bộ như vậy, cho nên công tác Đại hội Chi bộ các cấp được chú trọng từ khâu chuẩn bị, dự thảo các văn kiện. Xác định Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn đảng viên trong Chi bộ, sáng ngày 26/8/2022, Chi bộ 4 – Tuyên giáo - Đoàn thể đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 100% đảng viên trong

Ảnh: Thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, đồng chi Kiều Hưng được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Bí thư Chi bộ với số phiếu 100%, đồng chí Trần Thị Ngọc Chi được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Phó Bí thư Chi bộ với số phiếu 100%. Đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội theo đó, nhiệm kỳ 2022-2025 tập trung tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028. Đồng thời tiếp tục tăng cường và chủ động hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty trong chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ được giao. Đại hội cũng thống nhất thông qua một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ, coi Nghị quyết Đại hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ 4 là chi bộ thứ 2 tiến hành Đại hội trong 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty mẹ. Theo kế hoạch, các chi bộ sẽ hoàn thành Đại hội trước 30/9/2022.

Ngọc Chi - TGĐT

Các bài viết khác

Cơ hội hồi sinh các doanh nghiệp đóng tàu từ việc phá sản SBIC

Nghiên cứu quy hoạch các bến cảng, công trình phục phụ đóng mới, sửa chữa tàu trong quy hoạch kỹ thuật, chuyên nghành

Công điện: Về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an ninh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Doanh thu SBIC vượt kế hoạch hai con số

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU HYUNDAI VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ ĐẶT TÊN 2 TÀU DẦU

Sớm phá sản để hồi sinh SBIC

Thứ trưởng Bộ GTVT làm việc với các công ty thuộc SBIC

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII

Hội nghị Tập huấn công tác Đảng năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Đóng tàu dân dụng giải nỗi lo thiếu hụt nguồn nhân lực-Bài 3: Cần xây dựng chiến lược, định hướng phát triển dài hạn (Tiếp theo và hết)

Đóng tàu dân dụng giải nỗi lo thiếu hụt nguồn nhân lực-Bài 2: Giữ chân lao động lành nghề

CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH : Kết thúc thực hiện mô hình Đảng bộ Cơ quan Công ty mẹ Tổng công ty theo Hướng dẫn số 38-HD ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương

Go to top