ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, TẬP TRUNG TRÍ TUỆ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ

Là người sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đảng ta Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng vai trò, vị trí của chi bộ. Người viết "Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt ». Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua đã xác định" Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên, thu nộp đảng phí"

Đại hội Chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2025 mang ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn giữ vững ổn định chính trị, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu to lớn trong thực hiện đường lối đổi mới, qua đó nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đánh dấu vị trí, vai trò tầm quan trọng của chi bộ trực cơ sở thuộc đảng bộ xã; những ưu điểm nổi bật, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, để làm cơ sở quán triệt đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 ( Khóa XI – XII) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và “xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư, quy trình công tác nhân sự, quy chế bầu cử trong đảng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng cấp ủy khóa mới và cơ cấu hợp lý.

Xuất phát từ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của chi bộ như vậy, cho nên công tác Đại hội Chi bộ các cấp được chú trọng từ khâu chuẩn bị, dự thảo các văn kiện. Xác định Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn đảng viên trong Chi bộ, sáng ngày 26/8/2022, Chi bộ 4 – Tuyên giáo - Đoàn thể đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 100% đảng viên trong

Ảnh: Thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, đồng chi Kiều Hưng được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Bí thư Chi bộ với số phiếu 100%, đồng chí Trần Thị Ngọc Chi được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Phó Bí thư Chi bộ với số phiếu 100%. Đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội theo đó, nhiệm kỳ 2022-2025 tập trung tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028. Đồng thời tiếp tục tăng cường và chủ động hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty trong chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ được giao. Đại hội cũng thống nhất thông qua một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ, coi Nghị quyết Đại hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ 4 là chi bộ thứ 2 tiến hành Đại hội trong 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty mẹ. Theo kế hoạch, các chi bộ sẽ hoàn thành Đại hội trước 30/9/2022.

Ngọc Chi - TGĐT

Các bài viết khác

CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HẠ LONG: CẮT TÔN 02 TÀU DỊCH VỤ ĐIỆN GIÓ CSOV 8720

HVS: TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY (SBIC): PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

Đại hội Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HYUNDAI-VIỆT NAM (HVS) NĂM 2023

LỄ CHÀO MỪNG NĂM MỚI VÀ PHÁT ĐỘNG AN TOÀN NĂM 2023

CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG Tổ chức hạ thủy thành công Du thuyền LA SIESTA và khở công đóng mới 02 tàu chở hàng rời 24.500 T

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số

Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tham gia Hội thao cán bộ làm công tác Đảng lần thứ I năm 2022 Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị triển khai phát triển vùng Tây Nguyên

Thư chúc mừng của Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CẤP ĐOÀN KHỐI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2022– 2027

Bản tin công đoàn Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THỂ GỬI CÁN BỘ,CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

Go to top