Văn bản hướng dẫn SBIC

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 9/1/2023
2 Mẫu số liệu chi tiết phục vụ hợp nhất BCTC 2022 kèm CV 1583 -97 5/1/2023
3 Thông tư Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính 4/1/2023
4 V/v triển khai Thông tư quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính 3/1/2023
5 Mẫu số liệu chi tiết phục vụ hợp nhất BCTC 2022 kèm CV 1583 30/12/2022
6 Mẫu Phụ lục thuyết minh BCTC 2022 kèm CV 1583 30/12/2022
7 Báo cáo tổng kết thi hành luật kế toán 2015 29/8/2022
8 Cung câp tài liệu phục vụ KTTNN 28/6/2021
9 Mẫu Quy chế tài chính đơn vị TNHH MTV 11/1/2021
10 Hồ sơ bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác 26/10/2018
11 CV 4056 ngày 17-4-2017 Bộ GTVT hướng dẫn quy hoạch 30/10/2017
12 Công văn số 33-TCCB-BGTVT về quy hoạch cán bộ 30/10/2017
13 Danh sach cac Nha cung cap duoc phe duyet _ SBIC 10/3/2015
14 Phụ lục quy chế cử người đại diện 22/12/2014
15 Quy chế cử người đại diện 2014 22/12/2014
16 TCCS 01.2014 Tiêu chuẩn Kết cấu thân tàu 13/5/2014
17 TCCS 02.2014 Tiêu chuẩn Thiết bị thân tàu 13/5/2014
18 TCCS 03.2014 Tiêu chuẩn Sơn thân tàu 13/5/2014
19 Giải thích hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ 27/8/2011
20 Biểu mẫu báo cáo năm 27/8/2011
Go to top