Sửa chữa và hoán cải tại Đóng tàu Nam Triệu

NĂNG LỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ SỬA CHỮA
 Ụ nổi 9600: Phục vụ sửa chữa các phương tiện thủy đến 30.000 DWT
Thông số Ụ:
- Chiều dài lớn nhất: Lmax = 140 m
- Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 42 m
- Mớn nước đánh chìm tàu tối đa: Tmax = 13,6 m
- Trọng tải nâng: P = 9.600 T
 
 
 Ụ nổi 1600: Phục vụ sửa chữa các phương tiện thủy đến 5.000 DWT
Thông số Ụ:
- Chiều dài lớn nhất: Lmax = 104,3 m
- Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 25,8 m
- Mớn nước đánh chìm tàu tối đa: Tmax = 8,64 m
- Trọng tải nâng: P = 1.600 T
 Ụ khô 3000 T: Phục vụ sửa chữa tàu có trọng tải đến 5000 DWT
Thông số Ụ:
- Chiều dài lớn nhất: Lmax = 100 m
- Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 20 m
 Cầu tàu số 1: Có các cần cẩu chân đế sức nâng 50 tấn và 25 tấn phục vụ cập tàu đến 20.000 DWT
Thông số:
- Chiều rộng: 17,5 m
- Chiều dài: 130 m
 Cầu tàu số 2: Có các cần cẩu chân đế sức nâng 100 tấn và 50 tấn phục vụ cập tàu đến 150.000 DWT
Thông số:
- Chiều rộng: 32,6 m
- Chiều dài: 300 m
 Triền tàu: (Triền ngang) để phục vụ sửa chữa tàu có trọng tải đến 3000 DWT
Thông số:
- Chiều rộng: 100 m 
- Chiều dài: 197 m
- Độ dốc: 1/7
 Phao neo tàu: Dùng để neo tàu có trọng tải đến 150.000 DWT
 
 Các phương tiện tàu kéo 1.200 CV, 5.600 CV
 
 Thiết bị Nâng hạ & Vận tải:
- Các xe nâng có trọng tải từ 2,5 tấn đến 20 tấn
- Xe cẩu bánh lốp đến 300 tấn
- Xe cẩu bánh xích từ 150 tấn đến 300 tấn
- Cẩu trục chân đế từ 50 tấn đến 150 tấn
- Cổng trục 300 tấn đến 400 tấn
- Xe chở tổng đoạn
 Thiết bị Cơ khí:
- Máy lốc tôn 3 trục (12 mét)
- Hệ thống làm sạch tôn
- Máy tiện đứng
- Máy ép chấn tôn 1200 tấn
- Máy lốc ống
- Tổ hợp gia công cơ khí SHW
- Máy tiện băng dài
- Máy uốn thép hình
- Máy uốn ống điều khiển CNC
- Máy doa di động, định vị tâm bằng laser
- Phân xưởng mạ kẽm nhúng nóng...
 Thiết bị hàn - cắt:
- Máy cắt tôn Plasma CNC
- Máy cắt tôn CNC
 Thiết bị đo, thiết kế công nghệ:
- Máy dò khuyết tật bằng siêu âm
- Máy quang phổ phát sạ
- Máy thử độ va đập
- Máy thử kéo, uốn
- Máy đo độ cứng Rockwel
- Máy đo chiều dày
- Máy toàn đạc điện tử...
Go to top