Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá

tau DV hau can nghe ca2   CÁC THÔNG SỐ CHÍNH

  Chiều dài lớn nhất

LMAX = 34.78

(m)

  Chiều rộng tàu

B = 6.80

(m)

  Chiều cao nạm

D = 3.40

(m)

  Mớn nước

d = 2.20

(m)

  Thuyền viên

n = 10

người

  Trọng tải

DW = 95.2

(Tấn)

   Máy chính

Ne = 1000

(PS)

   Thể tích khoang cá

Vnet = 242.4

(m3)

   Bảo quản cá bằng hình thức ướp đá lạnh trong các khoang cá

   Được cách nhiệt bằng xốp - gỗ -  composite

 
Go to top